Het Jaarverslag Inspectie SWZ en laaggeletterdheid als de olifant in de kamer

Het Jaarverslag Inspectie SWZ en laaggeletterdheid als de olifant in de kamer

Door Eddy Kuipers, 02-06-2021

Mijn vrouw werkt in de zorg. In het begin van de corona-uitbraak werd er weinig gecontroleerd op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen alhoewel de Arbowet ons anders leert. Gelukkig veranderde dit na verloop van tijd en kwam er de verplichting om mondkapjes e.d. te dragen. Het is zó belangrijk om juist in deze tijd het (zorg)personeel goed te beschermen!

De titel van het jaarverslag 2020 van de Inspectie SZW is “nieuwe risico’s en andere werkwijzen”.
Ik was benieuwd of dit actuele onderwerp ook benoemd zou worden. Helaas. Ik vind hierover maar weinig terug in het rapport.

Wat óók ontbreekt in het Jaarverslag is het thema laaggeletterdheid en communicatie op de werkvloer. Merkwaardig. Is hier niet sprake van de spreekwoordelijke olifant in de kamer? Even wat harde cijfers. Volgens de Stichting van de Arbeid wordt 5 tot 10% van de ongevallen op de werkvloer veroorzaakt door taalproblemen. Beroepen waar laaggeletterdheid relatief veel voorkomt zijn de schoonmaak en landbouw (bron: stichting Lezen en Schrijven & ROA, 2019).

Ter vergelijking: Het aantal besmette Corona werkenden kan volgens de Inspectie SZW geschat worden op ongeveer 4% van alle werkenden. In relatie tot de omvang van laaggeletterdheid en communicatie op de werkvloer gaat het dus om (veel) minder werkenden!

Nederland heeft ongeveer 600.000 nieuwkomers die behoefte hebben aan taalondersteuning en 2.5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder die moeite hebben met lezen. Wie werk wil maken van veilig werken, zal meer oog moeten hebben voor deze groepen in onze samenleving en arbeidsmarkt. En natuurlijk geldt dit ook voor met name de overheid.

En dan heb ik het nog niet over de extra beperking van verstaanbaar spreken door een mondkapje.

Wordt vervolgd, want een veilige werkvloer is een onderwerp dat me na aan het hart ligt…

Ga naar 'Taal en nieuwe Nederlanders'
< >