Certificering

Persoonpas en bewijs van deelname

Personen worden met het SWB concept ‘naar vermogen en op maat’ begeleid naar het bewijs van deelname. Door de SWB Persoonspas certificering en bewijs van deelname krijgen personen met ‘enige afstand tot de arbeidsmarkt’ een goede kans op het veilig uitvoeren van laag risicovol werk. Het SWB veiligheidszorgsysteem borgt een grote betrokkenheid van personen en hun organisaties bij de operationele veiligheid zoals ook de wetgeving dit heeft bedoeld. Het systeem wordt geïntroduceerd in zowel het onderwijs als in organisaties waar laag-risicovolle werkzaamheden worden verricht en waarvoor VCA niet is bedoeld. In een aantal gevallen zal het systeem tevens een opstap zijn naar het VCA certificaat.

Hercertificering van de SWB Trainer en/of SWB Examinator

Als SWB trainer en/of SWB examinator ben je in het bezit van een geldige certificaat inclusief SWB Persoonspas. Het SWB certificaat is 5 jaar geldig. Wanneer deze 5 jaar verstreken zijn zal er een hercertificering plaats moeten vinden.

Approved Training Course

DNV GL biedt certificering van opleidingen aan. De certificatie is beschikbaar voor academies, scholen en aanbieders van opleidingen in alle sectoren en branches. Het doel van de certificering is om een uniforme kwaliteit en onafhankelijke toetsing van de opleiding te waarborgen, onafhankelijk van plaats, werkwijze en trainingsmethode.

Het certificaat dat wordt afgegeven nadat het certificeringsproces positief is beoordeeld door DNV GL is een waarborg dat aangeboden opleidingen:

  • Goed ontworpen zijn
  • Doelstellingen voor resultaten bevatten
  • Eisen opdrachtgevers, branche richtlijnen en/of competentieprofielen hebben geïmplementeerd in de inhoud van de opleiding
  • Door gekwalificeerde trainers wordt gegeven
  • Geëvalueerd en verbeterd worden in lijn met de eisen van de markt en opgedane ervaringen

Het doel van de norm Approved Training Course (ATC) is om onder meer de eisen voor leerprogramma’s vast te stellen met betrekking tot de ontwikkeling, inhoud, levering en toetsing/examinering van opleidingen, onafhankelijk van plaats en gebruikte trainingsmethoden.

De leerprogramma's kunnen zowel klassikale training, E-learning, CBT gebaseerde materialen, simulator opleiding, formele opleiding op de werkplek als ook een gemengd programma van leren met elke combinatie van methoden en technieken omvatten.

Certificering

Certificering van Start Werk & Blijf veilig

SWB voldoet aan de eisen van de ATC standaard van DNV GL. Het ATC-certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar, met jaarlijkse beoordelingen. Na drie jaar vindt een hercertificatie audit plaats.

De trainingen die SWB verzorgt voldoen aan de eisen van de Approved Training Course standaard (ATC)

Certificaat