CNV wil meer inspecteurs voor veilig en eerlijk werk

'Eens in de dertig jaar krijgt een werkgever de arbeidsinspectie op bezoek.' CNV Voorzitter Maurice Limmen vindt dat bizar. 'Een doorsnee school krijgt gemiddeld eens per vier jaar bezoek van een onderwijsinspecteur. Daarmee voelen scholen de druk om het onderwijs op orde te hebben. Nederlandse bedrijven voelen echter nauwelijks druk om hun arbeidsomstandigheden op orde te hebben', zo stelt Limmen in aanloop naar het overleg donderdag 30 april in de Tweede Kamer over internationale aanbevelingen om de Nederlandse arbeidsinspectie op peil te brengen.

Het CNV heeft regelmatig bij Inspectiedienst SZW aan de bel getrokken omdat de inspectie onder het acceptabele minimumniveau van één inspecteur op tienduizend werknemers komt te liggen. Nederland valt daarbij ver onder het Europeese gemiddelde. Al in 2012 waarschuwden de drie vakcentrales de International Labour Organization (ILO) hierover. De reactie van het Kabinet op het ILO-rapport wordt 30 april besproken in het Algemeen Overleg van de Tweede Kamer. 

Het CNV wil dat de inspectiedruk voor alle Nederlandse bedrijven weer gevoeld wordt en dat er genoeg gelegenheid is om naast de ernstige ook de minder ernstige klachten van werknemers in behandeling te nemen. Het CNV roept de Tweede Kamer daarom op de aanbevelingen van de ILO serieus te nemen. In het advies staat ondermeer dat regelmatige onaangekondigde inspecties op alle bedrijven nodig zijn, dus niet alleen op bedrijven met hoog risico. Ook pleit de ILO voor een verplichte registratie van beroepsziekten. Limmen: 'Wij pleiten voor meer inspecteurs. Inspecteurs die zowel toezien op gezond en veilig werk als op eerlijk werk en bestaanszekerheid.' 

Het Nederlandse arbobeleid is na 2007 meer gericht op zelfredzaamheid van werkgevers en werknemers. 'Goedwillende bedrijven pakken hun verantwoordelijkheid op, maar de twijfelaars en weigeraars komen met dit beleid niet in beweging', constateert Limmen. Ook is er bij de Inspectiedienst SZW door politieke besluitvorming bezuinigd op het aantal inspecties. 'De inspectiedruk is daardoor weggevallen. Werkgevers kunnen ongestraft bezuinigen op veilige werkplekken en arbeidsomstandigheden omdat de stok achter de deur verdwenen is.'

Bron: CNV