De oplossing om veilig werken te LEREN

Doorlopende leerlijn

Start Werk & Blijf veilig (SWB) heeft een doorlopende leerlijn ontwikkeld voor veiligheidsinstructie in Nederland, waarmee de oplossing om veilig werken te leren aangeboden wordt. De content van de leerlijn is gebaseerd op de kwalificatiedossiers middelbaar beroepsonderwijs (MBO), de competentieomschrijvingen van het praktijkonderwijs (PrO) en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

Onderstaande roadmap laat op basis van ervaringen zien welke opleiding het beste past bij jouw behoefte. De doorgaande leerlijn en de mogelijkheden van extra examens, geven deelnemers de kans om, binnen het eigen kunnen, maximaal te presteren. Aantoonbare instructies worden meegenomen in het digitale portfolio (mijnswb.nl) met bijbehorende veiligheidspas en certificaat.

De oplossing om veilig werken te LEREN

Aantoonbare veiligheidsinstructie voor iedereen

Veiligheidskennis is van wezenlijk belang voor iedereen. Afhankelijk van de leer- en/of werksituatie en het niveau van de kandidaat is het mogelijk voor een oplossing te kiezen. De leermiddelen kunnen op verschillende niveaus worden ingezet zodat leerstijl en niveau altijd op elkaar aansluiten.

De oplossing om veilig werken te LEREN

Basis SWB

Start Werk & Blijf veilig heeft Basis SWB ontwikkeld voor leerlingen en medewerkers met een laag leervermogen, bijvoorbeeld door problemen met lezen vanaf een beeldscherm of het minder taalvaardig zijn. Ook voor deze doelgroep is basiskennis van veiligheid van groot belang.

Basis SWB bestaat uit een portfolio, waarmee deelnemers binnen hun eigen interessegebied een certificaat kunnen behalen. Een persoonsgerichte portfolio zorgt ervoor dat iedere deelnemer op zijn/haar eigen niveau en tempo begeleid kan worden en dat werkt zeer bevorderend op de motivatie en het leerplezier. De portfolio bevat, voor deelnemers herkenbare, praktische onderwerpen. Het persoonlijke portfolio wordt op maat aangeboden met branchespecifieke onderwerpen die aansluiten bij de opleiding van de deelnemer. Een heldere leerlijn met drie niveaus, ook te gebruiken als voorloper op 'Start Veilig' E-learning. De leerlijnen voor het Basis SWB portfolio zijn in nauwe samenwerking met scholen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en een aantal zorgbedrijven ontwikkeld. Het aantal vragen en foto’s bepalen het onderscheid per niveau.

Vanaf 1 juli 2017 is Basis SWB ook digitaal te gebruiken.

Lees verder

'Start Veilig'

'Start Veilig' is gebaseerd op een innovatief E-learning programma waar iedereen op zijn of haar eigen niveau leert en examen doet. Het programma is naast het opdoen van kennis, met name gericht op het ontwikkelen van veiligheidsbewustwording en -gedrag bij de kandidaat.

E-learning bestaat uit twee trainingen, waarin zowel algemene veiligheidsonderwerpen als bewustwordingsvragen worden geïnstrueerd op het niveau van de deelnemer. Als beide trainingen met succes zijn doorlopen volgt er een proefexamen. Na het proefexamen krijgt de deelnemer advies over het niveau waar op kan worden geëxamineerd en wordt het examen aangevraagd. Na het behalen van het examen ontvangt de deelnemer een SWB Persoonspas en kan het digitale portfolio geactiveerd worden. Hiermee kan de kandidaat aantonen over welke veiligheidscompetenties hij/zij beschikt.

Per branche, organisatie of organisatieonderdeel kan een derde training worden aangeboden waarin instructie wordt gegeven over de diverse specifieke onderwerpen die per branche relevant en/of belangrijk zijn.

Lees verder
De oplossing om veilig werken te LEREN
De oplossing om veilig werken te LEREN

DNV GL

De trainingen die SWB verzorgt voldoen aan de eisen van de "Approved Training Course (ATC)" norm van DNV GL. Het doel van de certificering is om een uniforme kwaliteit en onafhankelijke toetsing van de opleiding te waarborgen, onafhankelijk van plaats, werkwijze en de trainingsmethode.

Certificaat