Veilig werken binnen uw bedrijf

Werkplekken worden steeds veiliger en werkzaamheden minder zwaar. Toch zijn er nog altijd (te) veel bedrijfsongevallen en bedrijfsziekten door te weinig veiligheidsbewustzijn bij veel medewerkers. Is veiligheid een punt op de agenda binnen uw bedrijf? In hoeverre worden de medewerkers hierin betrokken? Wat kan en moet je als organisatie in alle redelijkheid doen om ongevallen te voorkomen? Als management heb je de Techniek en de Organisatie voor elkaar, maar hoe staat het met de mens en zijn gedrag? Hoe staat het met de veiligheidscultuur? En hoe borgt u de veiligheid?

Hoe kunt u onze oplossingen toepassen?

Door uw medewerkers te trainen in veiligheidsbewustwording met Basis SWB en Start veilig E-learning legt u de basis voor veilig werken volgens de Arbowet in uw onderneming. Met Werk veilig worden veiligheidsissues geïnstrueerd en werkt u direct aan een actuele RI&E. Door de inzet van Blijf veilig wordt veilig werken een onderdeel van uw bedrijfsprocessen.

Leren

Start Werk & Blijf veilig (SWB) heeft een doorlopende leerlijn ontwikkeld voor veiligheidsinstructie in Nederland, waarmee de oplossing om veilig werken te leren aangeboden wordt. De content van de leerlijn is gebaseerd op de kwalificatiedossiers middelbaar beroepsonderwijs (MBO), de competentieomschrijvingen van het praktijkonderwijs (PrO) en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

Doen

Het versterken van de veiligheidsbewustwording van de medewerkers is niet alleen een kwestie van de juiste dingen leren maar ook DOEN! Ervaringen delen met anderen en in de praktijk ervaren, dat is de basis voor het veranderen van het veiligheidsgedrag. Het in de praktijk toepassen wat je hebt geleerd, is makkelijker gezegd dan gedaan.

Borgen

Veiligheid BORGEN door de gehele organisatie, begint bij het management. Zij speelt een cruciale rol hierbij. 'Blijf Veilig' ondersteunt het management in het ontwikkelen en borgen van een gezonde veiligheidscultuur. Er wordt een meetinstrument ingezet om een realistisch beeld van de eigen cultuur te krijgen. De uitkomsten worden helder weergegeven zodat er een verbeterslag kan worden gemaakt.

Geïnteresseerd geraakt?

Neem contact met ons op om te kijken wat we voor u kunnen betekenen.