Veilig werken kun je leren in het onderwijs

Veilig werken leer je in het onderwijs. Daar wordt de basis gelegd voor de latere loopbaan en veilig werken. Kenmerkend voor het onderwijs is dat we voor de Arbowet met 4 doelgroepen te maken hebben: met werknemers, met docenten, met onderwijsondersteunend personeel en natuurlijk met leerlingen.

Leerlingen vormen een bijzondere groep. De praktische opdrachten die zij doen in het klaslokaal om een vak te leren, vallen ook onder de Arbowet. Daarnaast lopen de leerlingen vaak stage. Formeel is de stageverlener verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden. Maar er ligt wel een maatschappelijke verantwoordelijkheid bij uw onderwijsinstelling om leerlingen te plaatsen bij een bedrijf waar veilig wordt gewerkt.

Praktijkonderwijs

Het doel van het praktijkonderwijs is leerlingen toe te leiden naar werk of naar een vervolgopleiding. Het bereidt leerlingen zo goed mogelijk voor op de maatschappij. Alle leerlingen volgen een eigen ontwikkelplan. Leren, werken, redzaamheid, burgerschap en vrije tijd zijn daarbij belangrijke aspecten. Meestal duurt de opleiding 5 jaar. Leerlingen lopen stage om ze goed voor te bereiden op werk. Veel scholen voor praktijkonderwijs bieden tal van brancheopleidingen aan.

Het is belangrijk om leerlingen, als toekomstige medewerkers, veilig gedrag aan te leren. SWB brengt de theorie tot leven door middel van Start veilig E-learning. Daarnaast is het belangrijk voor deze leerlingen om dingen te doen en het geleerde in de praktijk te laten zien. Ook hiervoor heeft SWB een module ontwikkeld in de vorm van Werk veilig. Ook vragen veel bedrijven van stagiaires kennis van veiligheid. 'Start Werk & Blijf Veilig' is een methode geschikt voor het voortgezet onderwijs om leerlingen veilig gedrag in praktijksituaties aan te leren.

MBO

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) leidt studenten op voor een beroep. Er zijn opleidingen op 4 niveaus.

De entreeopleiding is bedoeld voor jongeren zonder een diploma van een vooropleiding. Deze entreeopleiding bereidt de jongeren voor op werk.

De basisberoepsopleiding duurt 1 tot 2 jaar. Het bereidt studenten voor om uitvoerende werkzaamheden te doen. 

De vakopleiding duurt 2 tot 3 jaar. Studenten leren hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren. Het gaat om beroepen als verzorgende en eerste monteur.

De middenkaderopleiding duurt 3 jaar. Voor sommige opleidingen geldt een maximum van 4 jaar. Studenten leren hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren.

Mbo-studenten combineren school met stages in de praktijk. Dit gebeurt via de beroepsopleidende leerweg (BOL) of de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Bij de BOL zit de student het grootste deel van de opleiding op school. Bij de BBL werkt een student in een bedrijf en gaat 1 of 2 dagen per week naar school. Veilig werken wordt door de MBO-student vaak in de praktijk geleerd. Wij zijn van mening dat de school hierin een belangrijke rol kan spelen, met name in bewust veilig werken. Er moet aandacht worden besteed aan de veiligheidsrisico's die in de branche spelen. Zo krijgt de leerling een veel betere aansluiting met de praktijk. Met Start veilig E-learning of de VCA-module worden zij goed voorbereid op de praktijk.

SWB en VCA-B

Goed kunnen lezen is erg belangrijk om veilig te kunnen werken. Leerlingen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs hebben vaak moeite om hun Basis VCA certificaat te halen. Vaak stelt de werkgever of branche dit verplicht. SWB ontwikkelt in samenwerking met Toptaal een VCA-B training in een Elektronische Leeromgeving. Hierbij is de lesstof aangepast naar het taalniveau van de kandidaat die VCA-B niet kan halen.


Veilig werken kun je leren in het onderwijs

Onze oplossingen

Basis SWB

Het Basis SWB portfolio is ontwikkeld voor het VSO onderwijs. Deelnemers oefenen herkenbare en praktische branche-gerichte onderwerpen.  Het persoonlijke portfolio wordt op maat aangeboden met onderwerpen die aansluiten bij hun opleiding. Basis SWB heeft een heldere leerlijn met drie niveaus.

Lees verder

Start veilig E-learning

De veiligheidsopleiding van Start Werk & Blijf veilig is gebaseerd op een innovatief e-learning programma waar iedereen op zijn of haar eigen niveau leert en examen doet. Het programma is naast het opdoen van kennis, met name gericht op het ontwikkelen van veiligheids-bewustwording en -gedrag bij de kandidaat.

Lees verder

Werk veilig

Met ons product 'Werk Veilig' bieden wij een methode waarbij deelnemers de praktijksituatie controleren op veiligheid. 80% van de RI&E wordt hierdoor op de werkvloer gemaakt. Juist door het zelf maken van RIEsicokaarten en een RIEsicotoer zal de bewustwording op de werkvloer toenemen.

Lees verder

Geïnteresseerd geraakt?

Neem dan contact met ons op om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.