Veilig werken, ook met een arbeidsbeperking

Veilig werken voor mensen met een arbeidsbeperking wordt steeds belangrijker omdat steeds meer mensen uit deze doelgroep participeren in het arbeidsproces. Ze zijn enthousiast en lopen vaak over van werklust. Met de juiste opleiding en begeleiding kunnen ze zich zeer nuttig maken. Maar hoe leren zij veilig werken?

Van management naar werkvloer

'Blijf Veilig' richt zich op het management. Aan de hand van een nulmeting is te zien waar de organisatie staat met betrekking tot veiligheid. Wanneer het management een goed overzicht heeft, kan de organisatie bepaalde zaken verbeteren. Met 'Blijf Veilig' zorgt de organisatie ervoor dat de kennis uit 'Start Veilig' en 'Werk Veilig' geborgd wordt. De inzet en het effect van bepaalde interventietools laten de verandering en borging zien. Daarom kun je met SWB veiligheid BORGEN in de gehele organisatie: Van management naar werkvloer met 'Blijf Veilig'.

Ook de begeleider werkt veilig!

Veilig werken begint bij het bewust worden van de gevaren en risico's die we lopen bij ons dagelijks werk. Wij helpen de begeleiders om in de dagelijkse praktijk de deelnemers te kunnen begeleiden en coachen op veilig werken. Bij SWB leren wij mensen structuur aan te brengen in de veiligheidsissues. Daardoor kunnen risico's ook werkelijk worden aangepakt. Ook besteden wij veel aandacht aan hoe je door middel van toezicht houden de risico's kunt verkleinen. Van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam!

Ook de begeleiders volgen de E-learning van Start veilig op het hoogste niveau en doen het aansluitende examen. Hierdoor voldoet de werkgever aan zijn wettelijke verplichtingen van de Arbowet.

Verschillende soorten werk

Bij een bedrijf

Je werkt bij een bedrijf

Je werkt bij een bedrijf of bent gedetacheerd door je werkgever. Of je doet werkervaring op in de techniek of horeca. Veilig werken is belangrijk voor zowel jou als je collega's. Je moet bijvoorbeeld weten wat je moet doen als er brand uitbreekt of hoe zwaar je mag tillen. Daarnaast moet je voor jouw taak specifieke instructie krijgen over de arbeidsrisico's. Als deze instructies niet makkelijk te onthouden zijn, moet deze instructie vaker herhaald worden.

Je hebt het examen van de Start veilig E-learning behaald en je persoonspas in de pocket. Je weet dus dat je veilig kunt werken. Je hebt ook met Werk veilig geoefend zodat je ook de specifieke risico's van jouw beroep weet te herkennen en kunt voorkomen.

Lees verder
Beschut werk

Beschut werk

Beschut werk is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Mensen die alleen kunnen werken in een ‘beschutte’ omgeving, onder aangepaste omstandigheden. Zij hebben meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig dan een reguliere werknemer. Beschut werk kan eenvoudig inpakwerk zijn, maar ook hoogwaardig productiewerk (bijvoorbeeld printplaten maken).

Ook bij dit werk moeten de deelnemers veilig kunnen werken. Door het volgen van Basis SWB of Start veilig E-learning weet men alles van veilig werken. En als dit eens vergeten wordt, kan men altijd nog eens terugkijken in je portfoliomap of in de E-Learning

Lees verder
Dagbesteding

Dagbesteding

Een actieve rol spelen in de samenleving staat voor voldoening en zorgt voor persoonlijke groei. Daarnaast draagt het bij aan een positief zelfbeeld. Veel mensen bereiken dit dankzij hun werk. Maar regulier werk is vaak moeilijk te vinden of vast te houden als je licht verstandelijk beperkt bent. In Nederland maken zo’n 400.000 mensen met een beperking gebruik van dagbesteding. Zij gaan naar dagcentra of werken bij zorgboerderijen, winkels, restaurants of andere werkvoorzieningen.

Ook hier zal men moeten denken aan de veiligheid van zichzelf en de andere collega's. Met Basis SWB leert men veilig werken en kan dit laten zien door middel van het behaalde certificaat.

Lees verder

Geïnteresseerd geraakt?

Neem dan contact met ons op om te kijken wat we voor u kunnen betekenen.