Veilig werken, zelfs als taal een barrière is

Ongeveer 2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen. Zij zijn laaggeletterd. Niet alleen zijn deze mensen minder gezond en minder zelfredzaam, op de werkvloer kan dit de oorzaak zijn van gevaarlijke situaties. Door het niet begrijpen van een veiligheidsinstructie bijvoorbeeld. Daarom is het voor bedrijven zaak om laaggeletterdheid te herkennen en aan te pakken.

Laaggeletterd

Ongeveer 2,5 miljoen volwassen Nederlanders kunnen niet goed genoeg lezen, schrijven en/of rekenen om goed te functioneren in de samenleving. Dat is natuurlijk vooral lastig voor deze laaggeletterden zelf. Wanneer je informatie niet goed begrijpt, is de kans groot dat je minder zelfredzaam bent. Je vindt bijvoorbeeld minder snel een baan en je hebt minder grip op geldzaken, papierwerk en gezondheid. Daarnaast kampen laaggeletterden met schaamte, onbegrip en afhankelijkheid van anderen. Laaggeletterdheid bestrijden is moeilijk.  Maar weinig laaggeletterden geven zelf aan dat zij moeite hebben met lezen, schrijven of digitale vaardigheden.   

Laaggeletterdheid heeft óók grote gevolgen voor de maatschappij. Ze zijn vaker (economisch) afhankelijk van anderen, nemen minder deel aan sociale activiteiten en hebben vaker gezondheidsproblemen. Maar de helft van de laaggeletterden heeft werk.

Geïnteresseerd geraakt?

Neem dan contact met ons op om te kijken wat we voor u kunnen betekenen.