Veilig werken, ook voor nieuwe Nederlanders

Met het aantrekken van de arbeidsmarkt neemt u steeds vaker nieuwe medewerkers aan. Regelmatig zullen dat mensen zijn die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen.  Hierdoor ontstaat er een nieuwe dynamiek op uw werkvloer: er zijn veel overeenkomsten, maar ook culturele verschillen tussen de Nederlandse en anderstalige werknemers. De communicatie verloopt op een andere manier: er is meer tijd nodig om instructies goed uit te leggen enerzijds en te begrijpen anderzijds. U wilt natuurlijk dat alle werknemers veilig met elkaar werken.

Nieuwe Nederlanders

Nieuwe Nederlanders komen meestal uit Europa of uit landen in de wereld waar het niet veilig is. Een deel van de nieuwe Nederlanders moet verplicht inburgeren en leren de basis van de Nederlandse taal. Europeanen die uit een EU-land komen, zijn niet verplicht de Nederlandse taal te leren. Het is voor werkgevers belangrijk om te kijken welk veiligheidsprogramma past bij de werkzaamheden en bij het taalniveau van de anderstalige werknemer.

Om aan te kunnen geven hoever iemand is met het leren van de Nederlandse taal gebruiken we taalniveaus. Bij ieder taalniveau ziet u hoeveel Nederlandse woorden iemand ongeveer beheerst per taalniveau. Voor inburgeraars kunt u zien welk examen men kan doen om aan de eisen van de inburgeringswet te voldoen. In de vierde kolom ziet u welk veiligheidsprogramma past bij het taalniveau van de nieuwe Nederlander.

TaalniveauHoeveel woorden kent men?Examen voor de InburgeringswetVeiligheidsprogramma
A1Ongeveer 1.000-SWB Basis
A2Ongeveer 3.000InburgeringsexamenSWB Anderstaligen
B1Ongeveer 5.000Staatsexamen IStart Veilig of SWB VCA
B2Ongeveer 12.000Staatsexamen IIB- VCA

 

Onze oplossingen

Veilig werken is belangrijk voor iedereen

Veilig werken voor anderstaligen

Hoe leert u uw nieuwe anderstalige medewerkers hoe u veilig wilt werken binnen uw bedrijf? Hoe kunt u aantoonbaar laten zien dat u uw anderstalige medewerker schoolt op het gebied van veiligheid?

SWB heeft voor mensen die nog weinig Nederlandse woorden beheersen het programma Veilig werken voor anderstaligen ontwikkeld met twee doelen:

Ten eerste: Via een e- learningsprogramma de woordenschat en kennis aanleren die nodig is binnen uw bedrijf.

Ten tweede: Via een communicatietraining veelgebruikte instructies en woorden rondom veiligheid inoefenen.  Daarnaast wordt de Nederlandse werkcultuur besproken. Zo leren leidinggevenden en collega’s elkaar goed te begrijpen en durven ze elkaar aan te spreken op veilig gedrag.

Lees verder
Voor iedereen!

E-learning programma
Start Veilig

Heeft de werknemer het programma 'Veilig werken voor anderstaligen' met goed gevolg afgesloten dan kan de volgende stap gezet worden. Het programma Start Veilig biedt dan de mogelijkheid om de kennis en woordenschat uit te breiden.

Start Veilig is gebaseerd op een innovatief e-learning programma waar iedereen op zijn of haar eigen niveau leert en examen doet. Het programma is naast het opdoen van kennis, met name gericht op het ontwikkelen van veiligheidsbewustwording en -gedrag bij de deelnemer.

Na het bekijken van alle instructiefilms en het beantwoorden van de vragen maakt de deelnemer een proefexamen en wordt het niveau waarop examen wordt gedaan vastgesteld.

Lees verder
De stap naar B-VCA verkleinen

VCA voor
laagtaalvaardigen

Vaak wordt gedacht dat het VCA-B certificaat voor deze doelgroep verplicht is om veilig te werken maar in Nederland werken we volgens de Arbowet. VCA is een merknaam, net zoals SWB. Door in aanbestedingen of in de RI&E van het bedrijf vast te leggen dat er volgens de Arbowet gewerkt wordt, kan iedere medewerker in deze doelgroep met de SWB-pas veilig aan het werk.

Als de opdrachtgever of branche toch het B-VCA certificaat eist heeft, SWB een 'tussenstap' ontwikkeld naar de opleiding voor B-VCA. Alle content is herschreven naar een lager taalniveau en er zijn veel afbeeldingen en oefeningen toegevoegd. Zo krijgt de kandidaat instructie in begrijpelijk Nederlands zodat de stap naar B-VCA makkelijker wordt.

Lees verder

Geïnteresseerd geraakt?

Neem dan contact met ons op om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.