Gebruikersbijeenkomst Basis SWB 2017

Basis SWB is nog steeds in ontwikkeling. Er zijn regelmatig vragen over de praktische inzet tijdens de lessen.
Daarom heeft SWB besloten om een Gebruikersbijeenkomst te plannen voor Basis SWB en wel op woensdag 17 mei 2017.

< >