Het ontstaan van SWB

Luuk Oosting, oprichter van SWB, heeft ervaring in het onderwijs en leidinggevende ervaringen in SW-bedrijven. Hier ondervond hij dat leerlingen, die worden opgeleid tot ‘opbrengstgericht werk', de lesstof van bestaande veiligheidssystemen niet aan kunnen en ook binnen bedrijven was dit een groot probleem. Zowel schoolverlaters als werknemers worden geconfronteerd met VCA, wat zich voornamelijk richt op werkzaamheden in de petrochemie, ook al werken ze hier niet.

Er werd een nieuw programma ontwikkeld: Start Werk & Blijf veilig (SWB).

Het lesprogramma is zo ontwikkeld, dat iedereen op zijn of haar niveau examen kan afleggen en bewust wordt van veiligheid. Doordat zelfregulering voorop staat, heeft de kandidaat zijn of haar eigen voortgang in de hand. Dankzij SWB ontstaat er aansluiting tussen het onderwijs en bedrijfsleven. SWB bestaat uit diverse onderdelen:

Er wordt niet alleen naar organisatie en techniek gekeken, maar vooral cultuur en gedrag zijn belangrijke barrières om een ongeval te kunnen voorkomen.

Start Werk & Blijf veilig speelt in op veiligheidsbewustwording en gedrag, en is gebaseerd op de huidige Arbowetgeving. De kandidaten krijgen instructie op zijn of haar niveau. Middels een Digitaal Portfolio kan een leidinggevende inzien welke competenties er zijn behaald. Er wordt gewerkt met een doorgaande leerlijn waarbij er aansluiting plaatsvindt tussen het onderwijs en bedrijfsleven.

Kortom: Waar andere veiligheidssystemen stoppen, gaat SWB door!

SWB hanteert haar eigen methodiek, inzetbaar op diverse vlakken:

  • Eigen tempo en niveau
  • Veiligheidscertificering door Stichting Certificering SWB
  • Maatwerkmethode volgens de huidige Arbowetgeving
  • Vooral ZELF DOEN
  • Aantoonbare instructie

Veiligheid! Elke dag weer...