Friso werkt veilig met SWB

Friso besteedt de laatste jaren veel aandacht aan veiligheid. Dit doen ze onder andere door SWB in te zetten binnen de organisatie. Lees hieronder het hele artikel van Friso.

Friso Werkt Veilig

Friso Werkt Veilig

    “Bewust Risicogestuurd Werken”

Samen bouwen aan een veilige werkplek

Veiligheid en kwaliteit worden vaak in één adem genoemd. Binnen Friso is er de afgelopen jaren ingezet op beiden. Zo is René Lenes aangesteld als veiligheidskundige en kwam oud-stagiair Jabin de Jong terug op het honk als kwaliteitscoördinator. Over één ding zijn ze het roerend eens; een veilige werkplek bouw je samen met je collega’s en de opdrachtgever.

Samenspel met opdrachtgever

De afgelopen jaren is het veiligheidsbewustzijn binnen Friso gegroeid. Niet alleen omdat het ingegeven is door wettelijke voorschriften, een veranderende maatschappelijke moraal, maar ook omdat opdrachtgevers binnen de food- en zuivelbranche dat eisen. En, natuurlijk vooral omdat Friso een veilige werkplek wil creëren, zodat ongevallen voorkomen worden en medewerkers weer gezond thuis komen. Veilig werken is altijd een samenspel tussen opdrachtgever en aannemer. René Lenes: “De samenwerking begint al in het voortraject. Met de opdrachtgever werken we aan een goed VGM-plan, zowel voor het ontwerp als voor de uitvoering. Het belangrijkste daarbij is dat de specifieke risico’s voor het project goed naar voren komen.”

Bewuste organisatie

De afgelopen jaren heeft Friso hard gewerkt aan het verhogen van het veiligheidsbewustzijn onder het personeel. Dit onder de naam ‘Friso werkt veilig’. “En dat met succes,” zo vertelt Jabin de Jong: “Om het veiligheidsbewustzijn te vergroten is gestart met een programma waarin medewerkers getraind worden om risicovolle situaties bespreekbaar te maken en te melden. Er is geïnvesteerd in scholing, materiaal en gereedschap.”

Toolbox 2.0

Waar veiligheid eerder een ‘moetje’ was, is het tegenwoordig een vanzelfsprekendheid en vast onderdeel van de werkzaamheden. Dat wordt versterkt door een nieuwe manier van het houden van toolboxen. Lenes: “Medewerkers worden gestimuleerd om risicovolle situaties te melden. Dit doen ze door het invullen van een kaartje met een risicoscore. Deze kaartjes zijn de input voor de toolbox. De toolboxen 2.0 zijn veel specifieker en gericht op actuele risico’s van het project; ze behandelen immers niet meer een algemeen onderwerp, maar juist een specifiek risico dat speelt op de betreffende bouwplaats. Zo komen de medewerkers samen vaak tot constructieve oplossingen en wordt er bewust risicogestuurd gewerkt.”

Bewust risicogestuurd werken

Lenes

Kwaliteit

Op het gebied van veiligheid zijn de afgelopen jaren ook stappen gezet. Er wordt gewerkt met programma’s om de kwaliteit van het project tijdens het bouwproces continu te monitoren. De Jong: “Samen met de opdrachtgever brengen we de belangrijkste risico’s voor de kwaliteit in beeld. Ook stellen we steeds vaker projectkwaliteitsplannen op, waarin we samen met de opdrachtgever heldere afspraken maken over hoe we de kwaliteit gaan borgen. Met de app Snagstream worden aan de hand van tekeningen en keuringsformulieren kwaliteitrondes gelopen. De opdrachtgever kan wanneer hij dat wil altijd ‘meekijken’ met de kwaliteitsborging van het project.”

< >