Met ESF-E subsidie 2014-2020 veilig werken volgens de ARBO-wetgeving.

LET OP: De aanvraagperiode is van 8 april 2019 t/m 12 april 2019

Met ESF-E subsidie 2014-2020 veilig werken volgens de ARBO-wetgeving.

Projecten die onder de subsidieregeling vallen, kunnen betrekking hebben op maatregelen om de gezondheid en vitaliteit van medewerkers te bevorderen, alsmede hun betrokkenheid en productiviteit. Ook initiatieven om de interne en externe arbeidsmobiliteit te versterken, zodat werknemers aantrekkelijk blijven voor de organisatie en de arbeidsmarkt, behoren hiertoe. Verder komen onderzoeken in aanmerking die gericht zijn op de vraag hoe medewerkers actief betrokken kunnen worden bij de verbetering van de organisatie van het werk.

De voorwaarden op een rij

  1. Om van de subsidieregeling gebruik te kunnen maken, moet de aanvrager minimaal 2 werknemers in dienst hebben.
  2. Het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, mag maximaal 12 maanden duren.
  3. Enkel de directe kosten van de adviseur, bestaande uit uren, zijn subsidiabel. Daarbij gaat het om: het opstellen van een advies met implementatieplan en/of het begeleiden bij het implementeren van een advies.
  4. Om aan te tonen dat werknemers actief en aantoonbaar betrokken worden bij het project dient in het advies of verslag te worden opgenomen hoe het personeel betrokken is (geweest).
  5. De projectactiviteiten mogen pas worden uitgevoerd na toekenning van de subsidie. De behandeltermijn van de subsidieaanvraag door het Ministerie van SZW is maximaal 18 weken, echter worden aanvragen doorgaans sneller afgehandeld.
  6. De in te schakelen externe adviseur moet beschikken over twee persoonlijke referenties van verschillende opdrachtgevers, aan de hand waarvan zijn of haar ervaring met betrekking tot het thema ‘duurzame inzetbaarheid’ onderbouwd kan worden. Er is geen referentie vereist wanneer de adviseur in dienst is bij een O&O-fonds50 % subsidie over het aangevraagde bedrag, met een maximum van €12.500,00
  7. Aanvraagperiode is van 8 april t/m 12 april 2019

Meer weten?

Wil je graag meer weten over de regeling of denk je in aanmerking te komen?

Neem dan gerust contact met ons op via 0593-540303 of vul het contactformulier in.

<