SWB op 2e Landelijke conferentie vso – pro – (v)mbo

22 september 2021 vond de landelijke PrO/VSO/(V)MBO conferentie plaats in Nijkerk. Eddy Kuipers was hier namens SWB bij aanwezig. "Het voelde als een bevrijding. Eindelijk was het weer mogelijk om fysiek bij elkaar te komen en de anderhalvemetermaatregel los te laten. Eerlijk gezegd, het was in het begin wat vreemd. Maar dat gevoel verdween gelukkig al heel snel".

SWB op 2e Landelijke conferentie vso – pro – (v)mbo

Centraal in de presentaties en workshops stond het thema ‘Met talent samenwerken’. Met als onderliggende vraag: hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren alles uit zichzelf halen? Verschillende sprekers zoomden op dit thema in. Stuk voor stuk waren ze interessant. Maar vooral de presentaties van ondernemer Rahma el Mouden en Annette van Waning, oprichter van het Innovatiefonds Innovatiefonds PROVSO.WORKS, waren prikkelend en inspirerend.

Het advies van beide sprekers was helder. Zoek contact met het bedrijfsleven zodat de leerling op stage kan ervaren wat leuk is en bij hem of haar past.

Het opleiden van leerlingen en het veilig leren werken speelt hierbij een belangrijke rol. En bij dat laatste wringt vaak de schoen. Volgens de Arbowet moet iedereen instructie krijgen om veilig te kunnen werken. Veel jongeren in het praktijkonderwijs en vso hebben zoals bekend veel moeite met taal en lezen. Het gangbare veiligheidscertificaat VCA is vaak voor deze groepen dan ook te moeilijk. (En dat is uiteraard zeker voor deze jongeren erg frusterend!) Het bemoeilijkt of blokkeert zelfs hun instroom naar een stageplek en baan. Dat kan anders!

Daarom wil SWB - Start Werk & Blijf veilig jongeren in het praktijkonderwijs en vso ondersteunen om werk te maken van hun toekomst. Voor deze doelgroep is een speciaal opleidingsprogramma ontwikkeld, gebaseerd op de Arbowet. Zo kan iedereen - ongeacht zijn afkomst, opleiding of taalniveau - veilig leren werken op het niveau wat bij hem of haar past.

Meer weten: https://lnkd.in/egNdyECa

>