Project SWB voor Anderstaligen

Project SWB voor Anderstaligen

SWB is continue aan het doorontwikkelen. Zo zijn we nu bijna klaar met het project ‘SWB voor anderstaligen’. Onze collega Agnes heeft diverse stellingen en antwoorden op de stellingen voor de camera ingesproken. Daarnaast zijn video’s ingesproken op een eenvoudig taalniveau zodat ook anderstaligen in Nederland straks een SWB veiligheidscertificaat kunnen behalen.

De module bestaat uit 68 veiligheidsonderwerpen. Denk hierbij aan vluchtwegen en vluchtwegenbordjes, voorlichting en instructie, brandblussers, werken op hoogte maar uiteraard ook de PBM’s en seksuele intimidatie of pesten en discriminatie.

Alle onderwerpen beginnen met een introductievideo. Deze introductie wordt opgevolgd door een stelling die met ‘goed’ of ‘fout’ beantwoord moeten worden. De stellingvideo’s zijn ondertiteld en daarnaast is het mogelijk om de stelling te herhalen. Na het geven van het antwoord wordt er een toelichtingsvideo getoond over het desbetreffende onderwerp. Wanneer deze video bekeken is volgt er automatisch een video met het juiste antwoord op de stelling en waar nodig een korte toelichting. Ook dit laatste onderdeel is weer ondertiteld. De kandidaat ziet vervolgens direct of hij of zij de stelling juist heeft beantwoord. Bij het juist beantwoorden van een onderwerp wordt deze groen gearceerd. Bij een onjuist antwoord zal deze oranje kleuren.

Deze module is in samenwerking met Fiolet Taaltrainingen tot stand gebracht. Wil je meer over deze module te weten komen neem dan contact op met Monique Schoorl via swb@fiolet.nl.

Klik hier om een voorbeeld uit deze module te zien (je wordt doorgelinkt naar YouTube).

< >