Veilig werken voor iedereen in de schoonmaakbranche

UL-Team is gespecialiseerd in opleidingen voor de facilitaire dienstverlening. De opleider signaleerde dat laaggeletterdheid een risico vormt voor veilig werken in de schoonmaakbranche. “We liepen tegen het feit aan dat VCA te moeilijk is voor mensen die moeite hebben met taal, voor mensen met leerproblemen en voor anderstaligen. Daarom zijn we onlangs een partnership aangegaan met SWB, Start Werk en Blijf Veilig. SWB maakt het mogelijk dat iedereen veilig kan leren werken en officiële veiligheidscertificaten kan behalen.”


Veilig werken voor iedereen

Medewerkers in de schoonmaak werken in heel uiteenlopende sectoren, van de voedselverwerkende industrie tot in de gezondheidszorg. Veiligheidsrisico’s kunnen ontstaan voor werknemer, werkgever, de opdrachtgever, maar ook voor diens medewerkers of klanten. Belinda: “UL-Team wil eraan bijdragen dat echt iedereen veilig kan werken. Dat klinkt misschien idealistisch, maar we kunnen echt uitkomst bieden met maatwerk. We willen onze opdrachtgevers helpen het verschil te maken naar hun klanten maar ook als werkgever naar hun medewerkers. Vergeet ook niet dat aandacht voor veiligheid een imago-aspect heeft en helpt je te onderscheiden.”

Laag taalniveau

De samenwerking die UL-Team en SWB zijn aangegaan is dus goed nieuws voor schoonmaakbedrijven die de risico’s op incidenten en ongevallen willen reduceren. Belangrijk in een sector waarin veel bijna-ongelukken plaatsvinden. Bijvoorbeeld bij het gebruik en onderhoud van zware schrobzuigmachines en bij het werken met chemische schoonmaakmiddelen. Het herkennen, beoordelen en omgaan met veiligheidsrisico’s is essentieel, vertelt Belinda. “Schoonmaak is echt mensenwerk.”

Eddy Kuipers, directeur SWB: “SWB wordt niet zonder reden door VCA gezien als hét alternatief voor mensen met een taalachterstand, leerproblemen of faalangst. Maar ook voor anderstaligen. Vele vso-scholen en scholen voor praktijkonderwijs in ons land werken al met onze SWB-producten. Ook wordt SWB gebruikt in zorgorganisaties en in leerwerk-bedrijven. Deze organisaties en bedrijven onderkennen dat VCA vaak te hoog gegrepen is voor hun leerlingen of medewerkers. Door het partnership met UL-Team kunnen we SWB nu ook introduceren in een andere grote sector waarin relatief veel mensen werken die laaggeletterd zijn of leerproblemen hebben. Gelukkig begrijpen steeds meer bedrijven dat investeren in veilig werken geen kostenpost is maar alles te maken heeft met verantwoord ondernemerschap en werkgeverschap.”

Combinatie

Werk maken van veiligheid. De combinatie van UL-Team en SWB biedt daartoe nieuwe mogelijkheden. UL-Team heeft specifieke branchekennis in huis en weet hoe de vertaalslag gemaakt kan worden naar de werkvloer. SWB brengt kennis in met klassikale trainingen met online-lesmateriaal voor specifieke doelgroepen. Belinda Dekkers: “Op een hele praktische manier kunnen door de trainers van UL-Team voortaan ook mensen met taalproblemen en mensen met een laag leervermogen worden opgeleid en geëxamineerd. Door de uitbreiding van ons aanbod met SWB-trainingen kunnen we als opleider schoonmaakbedrijven nog beter van dienst zijn bij het organiseren en borgen van veilig werken in het hele bedrijf.”

Belinda vervolgt: “Wat ons verder aanspreekt in SWB is dat ze veiligheid verder brengen dan ‘het zetten van vinkjes’. Veiliger werken vraagt behalve om theoretische kennis vooral om bewustwording en ander gedrag. Naast de basisopleiding SWB bieden we daarom schoonmaakbedrijven en facilitaire diensten de mogelijkheid aan de risico’s in kaart te brengen op de concrete werkplek en hierover in gesprek te gaan op de werkvloer. SWB sluit aan bij de bestaande RI&E (Risico-inventarisatie en -evaluatie) en/of Arbocatalogus. Zo werk je op een hele praktische manier aan duurzame en praktische verbeteringen op het gebied van veiligheid. Een benadering die uitstekend past bij de opleidingsfilosofie van UL-Team.”

Geïnteresseerd....

Meer weten over deze samenwerking en
de opleidingsmogelijkheden op het gebied van veilig werken?

Neem contact op met Belinda Dekkers van UL-Team via:

Klik op de onderstaande knop om doorgelinkt te worden naar
de website van UL-team.

Meer info
Veilig werken voor iedereen in de schoonmaakbranche
< >