Onderwijs

Veiligheidsopleiding voor elk niveau

Ongeacht van het niveau van de opleiding kan SWB worden ingezet voor veiligheidsonderwijs. Voor ieder soort onderwijs is de lesstof beschikbaar in begrijpelijk taal en op 6 niveau's! Basis SWB biedt een portfolio met niveau 1, 2 en 3. Wanneer niveau 3 behaald wordt, kan je kiezen om door te leren met het E-learningprogramma ('Start Veilig'). Met daarin niveau A, B, C. Heb je niveau C gehaald, zou je kunnen proberen om VCA te gaan halen.

Onderwijs

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

Het speciaal onderwijs is voor leerlingen die specialistische of intensieve begeleiding nodig hebben bijvoorbeeld omdat ze een handicap, ziekte of stoornis hebben. Soms heeft een leerling extra ondersteuning nodig en gaan naar het Voorgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Hier blijven ze tot hun 20ste verjaardag. Passende einddoelen voor het kind kan zijn het behalen van een diploma, het vinden van een baan of een plek vinden in de dagbesteding. Het VSO is onderverdeel in een aantal clusters. SWB kan in cluster 2,3 en 4 worden toegepast.

Lees verder

Praktijkonderwijs (PrO)

Als een kind niet in staat is om een diploma Voorbereidend Beroepsonderwijs (VMBO) te halen dan kan het praktijkonderwijs krijgen. In het praktijkonderwijs worden de vakken van de onderbouw van het voortgezet onderwijs gegeven. Deze zijn vaak afgestemd op de arbeidsmarkt. De lessen richten zich vooral op persoonlijkheidsvorming, het aanleren van sociale vaardigheden en de voorbereiding op werk. Daarnaast worden ook praktische vaardigheden getraind zoals bijvoorbeeld koken, uiterlijke verzorging en het omgaan met andere mensen. Leren doet het kind vaak in de praktijk bijvoorbeeld door het lopen van stages bij bedrijven en instellingen. Hierbij zijn de kennis en vaardigheden van veiligheid nodig. SWB voorziet hierin !

Lees verder
Onderwijs
Onderwijs

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO)

Na de basisschool kunnen kinderen naar het VMBO. Hier worden ze voorbereidt op het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). In het VMBO zijn 4 leerwegen waar voor iedere leerweg SWB inzetbaar is:

  1. Basisberoepsgerichte leerweg
  2. Kaderberoepsgerichte leerweg
  3. Gemengde leerweg
  4. Theoretische leerweg

Lees verder

Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)

Ruim een half miljoen studenten volt een opleiding in het Middelbaar Beroepsonderwijs. Zij kiezen voor vakmanschap met een aansluiting op het (regionale) bedrijfsleven. Om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst vakmensen kunnen worden afgeleverd die goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt van morgen en overmorgen, is het nodig om innovaties en technieken over de grenzen van bedrijven, sectoren of landen heen te mobiliseren en toe te passen. De SWB methodiek kan hierbij worden ingezet als veiligheidsonderwijs maar ook om het zelfstandig leren te bevorderen.

Lees verder
Onderwijs

Welk product past het beste jouw opleiding/organisatie?

Lees dat bij onze oplossingen.

Wil je direct meer informatie, laat dan je gegevens achter en laat je terugbellen door ons.