Certificering door DNV-GL

DNV GL biedt certificering van opleidingen aan. De certificatie is beschikbaar voor academies, scholen en aanbieders van opleidingen in alle sectoren en branches. Het doel van de certificering is om een uniforme kwaliteit en onafhankelijke toetsing van de opleiding te waarborgen, onafhankelijk van plaats, werkwijze en trainingsmethode.

Approved Training Course

DNV GL biedt certificering van opleidingen aan. De certificatie is beschikbaar voor academies, scholen en aanbieders van opleidingen in alle sectoren en branches. Het doel van de certificering is om een uniforme kwaliteit en onafhankelijke toetsing van de opleiding te waarborgen, onafhankelijk van plaats, werkwijze en trainingsmethode.

Het certificaat dat wordt afgegeven nadat het certificeringsproces positief is beoordeeld door DNV GL, is een waarborg dat aangeboden opleidingen:

  • Goed ontworpen zijn
  • Doelstellingen voor resultaten bevatten
  • Eisen opdrachtgevers, branche richtlijnen en/of competentieprofielen hebben geïmplementeerd in de inhoud van de opleiding
  • Door gekwalificeerde trainers wordt gegeven
  • Geëvalueerd en verbeterd worden in lijn met de eisen van de markt en opgedane ervaringen

Het doel van de norm Approved Training Course (ATC) is om onder meer de eisen voor leerprogramma’s vast te stellen met betrekking tot de ontwikkeling, inhoud, levering en toetsing/examinering van opleidingen, onafhankelijk van plaats en gebruikte trainingsmethoden.

De leerprogramma's kunnen zowel klassikale training, E-learning, CBT gebaseerde materialen, simulator opleiding, formele opleiding op de werkplek als ook een gemengd programma van leren met elke combinatie van methoden en technieken omvatten.