Over Start Werk & Blijf veilig

Het geheim achter Start Werk & Blijf veilig schuilt in ons zelfregulerende veiligheidssysteem dat kandidaten veiligheidsbewuster maakt. Het E-learning systeem kan op eigen tempo en niveau worden gevolgd, eenvoudig en doelgericht meer leren over veiligheid beïnvloedt het veiligheidsgedrag op een positieve manier. De lesstof wordt zowel fysiek als online aangeboden en sluit hiermee goed aan op de wensen in het onderwijs en het bedrijfsleven. Een doorgaande leerlijn, herkenbare onderwerpen en leren van elkaar.

Over Start Werk & Blijf veilig

Leren op je eigen niveau

Ins ons e-learningsysteem bieden we trainingen aan op 6 niveaus. Daarom is er voor iedereen een niveau aanwezig wat bij hem of haar past!

Lees verder
Over Start Werk & Blijf veilig

Veiligheidsbewustwording en gedrag

Veel vragen in het e-learningstraject zijn gericht op het creëren van veiligheidsbewustwording en het veranderen van onveilig gedrag waardoor de geleerde stof toegepast kan worden in elke situatie.

Lees verder
Over Start Werk & Blijf veilig

Zelf regulerend

  • LEREN: Docenten en examinatoren in eigen huis.
  • DOEN: U kan zelf RIEsicokaarten maken en keuren.
  • BORGEN: Het gezamenlijk maken van afspraken en regels binnen een organisatie, hierdoor is iedereen zelfsturend aan het werk.
Lees verder

Over Start Werk & Blijf veilig

Eenvoudig in taalgebruik

Het taalgebruik in de trainingen is aangepast aan het niveau van de deelnemers. Dit is in samenwerking met verschillende taalbureaus gerealiseerd.

Lees verder
Over Start Werk & Blijf veilig

Leren van elkaar

Eddy tekst schrijven

Lees verder
Over Start Werk & Blijf veilig

Leren wat je nodig hebt

Eddy tekst schrijven

Lees verder

Oplossing van SWB

Wil jij weten welke oplossingen Start Werk & Blijf veilig biedt om veiligheid te LEREN, te DOEN en te BORGEN?

Het ontstaan van SWB

Luuk Oosting, oprichter van SWB, heeft ervaring in het onderwijs en leidinggevende ervaringen in SW-bedrijven. Hier ondervond hij dat leerlingen, die worden opgeleid tot ‘opbrengstgericht werk', de lesstof van bestaande veiligheidssystemen niet aan kunnen en ook binnen bedrijven was dit een groot probleem. Zowel schoolverlaters als werknemers worden geconfronteerd met VCA, wat zich voornamelijk richt op werkzaamheden in de petrochemie, ook al werken ze hier niet.

Er werd een nieuw programma ontwikkeld: Start Werk & Blijf veilig (SWB).

Het lesprogramma is zo ontwikkeld, dat iedereen op zijn of haar niveau examen kan afleggen en bewust wordt van veiligheid. Doordat zelfregulering voorop staat, heeft de kandidaat zijn of haar eigen voortgang in de hand. Dankzij SWB ontstaat er aansluiting tussen het onderwijs en bedrijfsleven. SWB bestaat uit diverse onderdelen:

Er wordt niet alleen naar organisatie en techniek gekeken, maar vooral cultuur en gedrag zijn belangrijke barrières om een ongeval te kunnen voorkomen.

Start Werk & Blijf veilig speelt in op veiligheidsbewustwording en gedrag, en is gebaseerd op de huidige Arbowetgeving. De kandidaten krijgen instructie op zijn of haar niveau. Middels een Digitaal Portfolio kan een leidinggevende inzien welke competenties er zijn behaald. Er wordt gewerkt met een doorgaande leerlijn waarbij er aansluiting plaatsvindt tussen het onderwijs en bedrijfsleven.

Kortom: Waar andere veiligheidssystemen stoppen, gaat SWB door!

SWB hanteert haar eigen methodiek, inzetbaar op diverse vlakken:

  • Eigen tempo en niveau
  • Veiligheidscertificering door Stichting Certificering SWB
  • Maatwerkmethode volgens de huidige Arbowetgeving
  • Vooral ZELF DOEN
  • Aantoonbare instructie

Methodiek

SWB richt zich niet alleen op kennis, maar vooral op veiligheidsbewustwording. Het programma is voor iedereen die VCA niet kan of hoeft te halen.Veiligheid hoort tussen je oren te zitten en onderdeel te zijn van je werk. Elke kandidaat heeft zijn eigen traject om de overstap van LEREN naar DOEN te gaan.

In veel gevallen moet je voor veiligheid tijd vrijmaken, binnen veel bedrijven is dit zelfs een verplichting. De methodiek van SWB is zelfregulerend, kandidaten kunnen op hun eigen niveau door het systeem wandelen, risicovolle aspecten komen boven water en examens zijn in eigen beheer af te nemen.

Doordat het systeem trainingen aanbiedt op meerdere niveaus, kunnen we informatie leveren op het niveau van de kandidaat. Vooral door te DOEN, leer je het meest! De combinatie van de onderdelen van SWB maakt het mogelijk om het daadwerkelijk geleerde toe te passen in de praktijk.

Veiligheid kent geen einde, je blijft er continu mee bezig. Daarom bieden we ook de mogelijkheid om je eigen interne trainer op te leiden. Deze persoon kan de vervolgtrainingen intern verzorgen.

Onderstaande matrix laat zien welke onderdelen SWB bevat en hoe deze samenvallen binnen een organisatie.