Over Start Werk & Blijf veilig

Luuk Oosting

De geschiedenis van SWB

Luuk Oosting, oprichter van SWB, heeft ervaring in het onderwijs en leidinggevende ervaringen in SW-bedrijven. Hier ondervond hij dat leerlingen, die worden opgeleid tot ‘opbrengstgericht werk', de lesstof niet aan kunnen van VCA en ook binnen bedrijven was dit een groot probleem.

Lees verder

Waarom SWB een unieke veiligheidsopleiding is

Met SWB ga je LEREN hoe je veilig moet werken middels ons E-learning systeem van 'Start Veilig' of met de Portfolio van Basis SWB, ga je je veilig werken DOEN met o.a. de RIEsicokaarten van 'Werk Veilig', en BORG je veiligheid gezamenlijk in de organisatie.

Lees verder
Over Start Werk & Blijf veilig
Over Start Werk & Blijf veilig

Visie en missie van SWB

Zet veiligheid op je agenda


Lees verder

Wat is de methodiek achter SWB?

De methodiek van SWB is zelfregulerend, kandidaten kunnen op hun eigen niveau door het systeem wandelen, risicovolle aspecten komen boven water en examens zijn in eigen beheer af te nemen.

Lees verder
Over Start Werk & Blijf veilig
Over Start Werk & Blijf veilig

SWB voldoet aan de Arbowet

Start Werk & Blijf veilig speelt in op veiligheidsbewustwording en gedrag (Artikel 10) en is gebaseerd op de huidige Arbowetgeving en de kandidaten krijgen instructie op zijn of haar niveau (Artikel 8)

Lees verder

DNV GL gecertificeerd

SWB voldoet aan de eisen van de ATC standaard van DNV GL. Het ATC-certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar, met jaarlijkse beoordelingen.


Lees verder
Over Start Werk & Blijf veilig
Over Start Werk & Blijf veilig

Wie werken er bij SWB?

Start Werk & Blijf veilig is een kleine organisatie. Door automatisering is het mogelijk om de organisatie zo klein mogelijk te houden.


Lees verder

Aan veiligheid werk je samen!

Om organisaties op te leiden hebben wij de SWB training gedeeltelijk uit besteed.

En werken wij samen met organisaties als SSVV/VCA en het UWV.

Lees verder
Over Start Werk & Blijf veilig
Over Start Werk & Blijf veilig

Subsidie mogelijkheid om SWB te implementeren

ESF-Subsidie: Duurzame inzetbaarheid van werknemers stimuleren. Het leveren en het realiseren van oplossingen voor blijvende arbeidsparticipatie met toegevoegde waarde voor alle betrokkenen. Dit kan gerealiseerd worden door het bevorderen van gezond, veilig, gemotiveerd en productief werken.

Lees verder

Ontwikkelingen bij SWB

Bij SWB zijn wij voordurend nieuwe trainingen aan het ontwikkelen in samenwerking met verschillende organisatie. Middels de roadmap geven wij inzicht in de projecten waar wij op dit moment mee bezig zijn.

Lees verder
Over Start Werk & Blijf veilig
Over Start Werk & Blijf veilig

Volg het laatste nieuws rondom SWB

Via Online marketing maken we nieuwsitems bekend en zijn op onze nieuwspagina te lezen.


Lees verder

Bloggen over veiligheidsissues

Met regelmaat willen wij issues m.b.t. veiligheid aan de orde stellen.


Lees verder
Over Start Werk & Blijf veilig