Start Werk & Blijf veilig werkt samen

Aan veiligheid werk je samen!

We werken samen met arbodiensten, overheden en innovatiebureau TNO. Onze partner TNO brengt veel kennis en houdt ons continu in beweging, net als Hogeschool Utrecht. Ministeries vragen om meer veiligheid in opleidingen en zien potentie in SWB.

Het innovatieve kennisoverdracht systeem is gebouwd door Invitra en het Single Sign On systeem door Plan Plan Internet. Het systeem moet zo zelfstandig mogelijk functioneren. Het is ons streven dat organisaties zoveel mogelijk zelf doen na onze training, binnen hun eigen SWB-omgeving.

Om organiaties op te leiden hebben wij de SWB training gedeeltelijk uit besteed.

Wil jij ook Trainer worden van Start Werk & Blijf veilig?

Kom dan in gesprek met ons en overtuig ons waarom jij onze trainer moet worden

Samenwerking SSVV/VCA

Start, Werk & Blijf veilig heeft een veiligheidszorgsysteem ontwikkelt voor organisaties waarvoor VCA niet is bedoeld. Organisaties die medewerkers inzetten bij ‘laag risicovolle’ werkzaamheden. Zij worden op maat en naar vermogen, begeleid bij het behalen van het ‘Start Veilig’ certificaat waardoor zij niet meer het VCA certificaat hoeven te behalen.

Indien mogelijk, kan dit traject een mogelijke opstap zijn naar een VCA-certificaat, maar alleen als iemand dat zelf wil en niet omdat het te onpas wordt geëist.

Lees verder

Samenwerking UWV

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) streeft ernaar om mensen te helpen op de arbeidsmarkt, ziekteverzuim te voorkomen en te helpen als het niet lukt om op tijd ander werk te vinden. Ook zorgen zij voor deskundige uitvoering van werknemersverzekingen en bieden diverse diensten. 
Veilig werken speelt een steeds belangrijkere rol op de arbeidsmarkt. Zowel bij het vinden van een nieuwe baan kan dit een vereist zijn, maar ook in geval van ziekteverzuim kan veiligheid een bepalende factor zijn. 
Daarom heeft SWB in het kader van de re-integratiebevorderende taak van UWV een overeenkomst in het kader van de uitvoering van scholingen en/of functiegerichte vaardigheidstrainingen met UWV gesloten (06-2014). SWB voet aan de eisen die in het Inkoopkader Scholing UWV zijn gesteld.

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn? Bekijk onze brochure en/of neem contact met ons op! 

Informatie opvragen