Privacy

Waarborgen voor uw privacy en de door u verstrekte gegevens

SWB BV is verantwoordelijk te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en derhalve geheel volgens de eisen hiervan te handelen.

Beveiliging

De door ons verzamelde gegevens worden door SWB BV in een elektronisch gegevensbestand opgeslagen. Dit bestand is niet voor anderen toegankelijk.

Clickgedrag

Op de website van SWB BV worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meeste bezochte pagina's. Het doel hiervan is de inrichting van de pagina's te optimaliseren voor de bezoekers. Aan de hand van deze gegevens kan SWB BV de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers afstemmen. Het gedrag van individuele bezoekers wordt niet geregistreerd. Evenmin maakt SWB BV gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.

Gebruik van de gegevens

De gegevens zullen uitsluitend door SWB BV zelf worden gebruikt en worden nimmer aan derden verstrekt. U geeft SWB BV het recht om u via e-mail, gewone post of telefoon te informeren over de producten en diensten van SWB BV, een en ander altijd in relatie tot het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.

Opvragen gegevens

U heeft ten alle tijde het recht inzage te vragen in de door SWB BV opgeslagen gegevens. Deze gegevens zullen zonder enig voorbehoud aan u worden verstrekt. Voorts heeft u het recht om aanpassing of verwijdering van uw gegevens te vragen. In dat geval zal SWB BV redelijkerwijs gevolg geven aan dat verzoek. SWB BV behoudt zich het recht voor inzage te weigeren indien er twijfel bestaat over de identiteit van degene die de gegevens opvraagt.

Inzageverzoeken kunnen schriftelijk worden ingediend bij:
SWB BV
Fiolenkamp 3
9412 AT Beilen

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Laat dat dan weten via ons contactformulier.