Een veiligheidscertificaat voor iedereen

Iedereen kan leren hoe je veilig moet werken. Naast je eigen veiligheid is ook die van andere mensen in je omgeving belangrijk. Omdat iedereen een ander niveau van leren heeft hebben we verschillende programma’s ontwikkeld. Hierdoor kan iedereen een veiligheidsprogramma op eigen niveau volgen.

Instructie op maat

Basisveiligheid, daar hoort iedereen over te beschikken. Het programma Start Veilig bevat drie niveaus. Hierdoor kan iedereen op zijn of haar eigen niveau het programma volgen. Men start in het programma op het hoogste niveau. Wordt het te moeilijk, dan wordt het niveau automatisch aangepast. De informatie die men krijgt is hetzelfde, maar wordt op een eenvoudigere manier uitgelegd.

Het kan zijn dat Start Veilig voor een bepaalde groep toch nog te moeilijk is, bijvoorbeeld voor leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs of cliënten in de (arbeidsmatige) dagbesteding. Voor deze mensen hebben wij Basis SWB ontwikkeld. Met dit programma kan de basiskennis van veiligheid geleerd worden. Ook in Basis SWB kan de moeilijkheidsgraad aangepast worden. De leerlijnen kunnen worden aangepast aan het niveau van de deelnemers. Ook kan Basis SWB eenvoudig aangevuld worden met uw eigen branchespecifieke veiligheidsaspecten.

De 3 niveaus binnen Basis SWB

Basis SWB bestaat uit korte opdrachten die de deelnemers invullen. De opdrachten worden bewaard in hun portfolio.

Een veiligheidscertificaat voor iedereen

Basis SWB niveau 1

 • Er is per onderwerp 1 foto met 1 vraag. Het antwoord is ja of nee.
 • De deelnemer geeft aan: “ik kan het alleen”, “ik kan het met hulp” of “het lukt mij niet”.
 • Het onderwerp wordt door de begeleider afgetekend.
Een veiligheidscertificaat voor iedereen

Basis SWB niveau 2

 • Er zijn twee foto’s. De deelnemer kiest de situatie die in zijn/haar ogen goed is.
 • De deelnemer geeft aan: “ik kan het alleen”, “ik kan het met hulp” of “het lukt mij niet”.
 • Het onderwerp wordt afgetekend door de begeleider.
Een veiligheidscertificaat voor iedereen

Basis SWB niveau 3

 • Er is 1 algemene foto met 3 of 4 vragen.
 • De deelnemer geeft bij iedere vraag aan: waar of niet waar.
 • De deelnemer geeft aan: “ik kan het alleen”, “ik kan het met hulp” of “het lukt mij niet”.
 • Het onderwerp wordt afgetekend door de begeleider.

Algemene veiligheidsinstructie

Binnen Basis SWB zijn 2 trainingen opgenomen. Beide trainingen worden aangeboden op 3 niveaus.

In Training 1 worden algemene veiligheidsonderwerpen geoefend, die vooral gaan over veilig gedrag.  Het gaat bijvoorbeeld over iets durven te vragen, wat is eigenlijk een ongeval en over instructies volgen.

Training 2 behandelt praktische onderwerpen die iedereen hoort te weten. De deelnemer leert bijvoorbeeld over elektriciteit, gevaarlijke stoffen, geluid, een opgeruimde werkplek of over materiaal en gereedschappen.

De leerlijnen voor het Basis SWB portfolio zijn in nauwe samenwerking met scholen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en een aantal zorgbedrijven ontwikkeld.

Voor ieder bedrijf of instelling kan een extra specifieke leerlijn op maat voor de deelnemer ontwikkeld worden. U kunt dit ook zelf doen.

Hoe kunnen we Basis SWB inzetten binnen uw organisatie?

Basis SWB werkt volgens het ‘Train de trainer’ principe. Uw docenten of leidinggevenden worden door SWB-trainers opgeleid op de volgende gebieden:

 1. veiligheidsbewustwording
 2. kennis over veiligheid
 3. de werking van het systeem

Aan het eind van de training doet men hierover examen in Start Veilig op het hoogste niveau. Als men hiervoor slaagt, ontvangt de trainer de SWB- persoonspas van de Stichting Certificering SWB. Hierna is de trainer in staat geheel zelfstandig de training voor deelnemers te kunnen verzorgen. Deze trainers voorzien vervolgens de deelnemers van de benodigde kennis en bewustwording op het gebied van veiligheid om het Basis SWB veiligheidscertificaat te kunnen behalen op zijn of haar niveau.

Geïnteresseerd geraakt?

Neem dan contact met ons op om te kijken wat we voor u kunnen betekenen.