Veiligheid borgen door de hele organisatie

Veiligheid borgen door de gehele organisatie, begint bij het management die een cruciale rol speelt bij de implementatie van een veiligheidsmanagementsysteem. Blijf veilig ondersteunt het management in het ontwikkelen en borgen van een gezonde veiligheidscultuur. Er wordt een meetinstrument ingezet om een realistisch beeld van de eigen cultuur te krijgen. De uitkomsten worden helder weergegeven zodat er een verbeterslag kan worden gemaakt. Met een SWB-coach wordt veiligheid binnen de organisatie op een simpel en effectieve manier geborgd.

Monitoring

Het is belangrijk om te blijven meten waar je staat op het gebied van veiligheid. De SWB coach kan het gehele proces monitoren door:

  1. nieuwe medewerkers te scholen;
  2. de veiligheidsissues te bespreken en op te lossen en;
  3. regelmatig interviews af te nemen.

Zo krijgt het management inzicht in de ontwikkeling van het veiligheidsniveau binnen de organisatie en kan er bijgestuurd worden.

Geïnteresseerd geraakt?

Neem dan contact met ons op om te kijken wat we voor u kunnen betekenen.