Een overzicht van onze producten

Start Werk & Blijf veilig (SWB) heeft een doorlopende leerlijn ontwikkeld voor veiligheidsinstructie in Nederland, waarmee de oplossing om veilig werken te leren aangeboden wordt. De content van de leerlijn is gebaseerd op de kwalificatiedossiers middelbaar beroepsonderwijs (MBO), de competentieomschrijvingen van het praktijkonderwijs (PrO) en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en sluit aan bij het bedrijfsleven. Hieronder vindt u een overzicht van de producten die wij aanbieden.

Leren

SWB voor anderstaligen

SWB voor anderstaligen

Hoe leert u uw nieuwe anderstalige medewerkers hoe u veilig wilt werken binnen uw bedrijf? Hoe kunt u aantoonbaar laten zien dat u uw anderstalige medewerker schoolt op het gebied van veiligheid? SWB heeft hiervoor een programma Veilig werken voor anderstaligen ontwikkeld waar door middel van E-learning alle onderwerpen voor veilig werken worden behandeld.

Lees verder
Basis SWB

Basis SWB

Ongeacht het niveau moet iedereen leren hoe je veilig in jouw omgeving kunt werken. Hierbij is het ook erg belangrijk om de veiligheid van de andere mensen in je omgeving in acht te houden. Daarom heeft Start Werk & Blijf veilig een portfolio ontwikkeld met daarin 2 trainingen met veiligheidsonderwerpen. Omdat iedereen een ander niveau van leren en taal heeft hebben we beide trainingen op 3 niveaus  ontwikkeld.

Basis SWB
Start veilig E-learning

Start veilig E-learning

De E-learning bestaat uit twee trainingen, waarin zowel algemene veiligheidsonderwerpen als bewustwordingsvragen worden geïnstrueerd op het niveau van de deelnemer. Als beide trainingen zijn doorlopen volgt er een proefexamen. Na het proefexamen krijgt de deelnemer advies over het niveau waarop kan worden geëxamineerd en kan het examen aangevraagd worden.

Start veilig

Veilig werken is een kwestie van DOEN

In veel gevallen denken we veilig te werken, alleen gebeurd dit vaak op de automatische piloot. Handelingen die 'even snel' gedaan moeten worden, worden onveilig uitgevoerd. Daarom stellen we nogmaals voorop dat je de tijd voor veilig werken moet nemen. Sta eens goed stil bij de consequenties...

RIEsicokaarten

RIEsicokaarten

RIEsicokaarten zijn veiligheidskaarten die worden gebruikt als instructiemiddel in die specifieke werksituatie op het niveau van de kandidaat. Iedereen kan ze maken! De RIEsicokaarten sluiten aan bij de actuele RI&E en zijn daardoor een waardevolle aanvulling. In de database zijn reeds honderden kaarten aanwezig die u kunt gebruiken voor uw organisatie.

Werk Veilig
RIEsicotoer

RIEsicotoer

De RIEsicotoer helpt bij het verbeteren van de veiligheidsbewustwording. Een toer bestaat uit een verzameling van RIEsicokaarten waarmee gecontroleerd wordt of er in de dagelijkse praktijk volgens de instructies wordt gewerkt. In het systeem geeft de kandidaat zelf aan of hij of zij instructie heeft gehad en of deze is begrepen. Een onmisbare tool voor veiligheidsinzicht.

Werk Veilig
Methodische Veiligheids Bewustwording

Veiligheids Bewustwording

Methodische Veiligheids Bewustwording (MVB) is een vast uniforme methode waarbij iedereen zichzelf en de organisatie een spiegel voorhouden om bewustwording met betrekking tot veiligheid te bevorderen. Zoek zelf de informatie op en denk samen na over mogelijke oplossingen of acceptatie.

Werk Veilig

Veiligheid BORGEN door de gehele organisatie

Veiligheid BORGEN door de gehele organisatie, begint bij het management die een cruciale rol speelt bij de implementatie van een veiligheidsmanagementsysteem. 'Blijf veilig' ondersteunt het management in het ontwikkelen en borgen van een gezonde veiligheidscultuur. Er wordt een meetinstrument ingezet om een realistisch beeld van de eigen cultuur te krijgen. De uitkomsten worden helder weergegeven zodat er een verbeterslag kan worden gemaakt. Met een SWB-coach wordt veiligheid binnen de organisatie op een simpel en effectieve manier geborgd.

Van management tot werkvloer

Van management tot werkvloer

Werkplekken worden steeds veiliger en werkzaamheden minder zwaar. Toch zijn er nog altijd (te) veel bedrijfsongevallen en bedrijfsziekten door te weinig en een laag veiligheidsbewustzijn van de risico's op de werkplek. Is veiligheid een punt op de agenda en in hoeverre worden de medewerkers hierin betrokken?

Blijf Veilig
Nulmeting

Nulmeting

SWB doet alleen wat nodig is en wat moet. Om een gedegen plan te kunnen maken voor de stappen die nog gemaakt moeten worden, is het verstandig om allereerst een goed inzicht te krijgen in de huidige veiligheidsprestaties binnen de organisatie. Meten is weten. Met name de vragen aan de 'mens' kant worden onderzocht op basis van een nulmeting. Ik zie, ik wil, ik weet en ik kan.

Blijf Veilig
SWB-coach

SWB-coach

Om te zorgen dat het einddoel wordt bereikt  en het veiligheidsbeleid van de organisatie simpel en effectief geborgd wordt leiden wij een SWB-coach binnen uw organisatie op. Door iedereen blijvend op zijn verantwoordelijkheden aan te spreken en de veiligheidscultuur te bewaken heeft de SWB-coach een belangrijke taak. De coach heeft kennis van het gehele SWB-programma en is het centrale aanspreekpunt.

Blijf Veilig

Nieuwe Nederlanders

Hoe leert u uw nieuwe anderstalige medewerkers hoe u veilig wilt werken binnen uw bedrijf? Hoe kunt u aantoonbaar laten zien dat u uw anderstalige medewerker schoolt op het gebied van veiligheid? SWB heeft hiervoor een programma Veilig werken voor anderstaligen ontwikkeld waar door middel van E-learning alle onderwerpen voor veilig werken worden behandeld.

SWB voor anderstaligen

SWB voor anderstaligen

Met het aantrekken van de arbeidsmarkt neemt u steeds vaker nieuwe medewerkers aan. Regelmatig zullen dat mensen zijn die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen.  Hierdoor ontstaat er een nieuwe dynamiek op uw werkvloer: er zijn veel overeenkomsten, maar ook culturele verschillen tussen de Nederlandse en anderstalige werknemers. De communicatie verloopt op een andere manier: er is meer tijd nodig om instructies goed uit te leggen enerzijds en te begrijpen anderzijds.

SWB-NT2
Veiligheid voor Alfa's

Veiligheid voor Alfa's

Nieuwe Nederlanders hebben vaak in het land van herkomst een andere ervaring met en beleving van veilig leven en werken. Om nu een eerste stap te kunnen zetten in veiligheid gaat SWB een e-learning ontwerpen waarin onderwerpen zoals wonen, werken, vrije tijd en verkeer worden opgenomen. Deze module wordt met name ontwikkeld voor mensen die nog geen onderwijs hebben genoten. Naar verwachting zal de eerste versie van dit project in 2020 worden geïntroduceerd.

Hou mij op de hoogte!
Een overzicht van onze producten

Titel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aliquam atque ipsam nihil, adipisci rem minus? Voluptatem distinctio laborum porro aspernatur.

Lees verder

Veilig werken voor laagtaalvaardigen

Het Basis VCA certificaat is een bekend veiligheidscertificaat in Nederland. VCA is een merknaam, net zoals SWB. Er zijn veel werknemers  die moeite hebben om hun B-VCA-examen te halen. Bijvoorbeeld omdat ze niet goed met een computer overweg kunnen, moeite hebben met lezen of last hebben van faalangst. Goed kunnen lezen is essentieel om veilig te kunnen werken. Voor deze doelgroep slaat SWB-VCA een brug tussen SWB- Start veilig en B-VCA

Geïnteresseerd?

Wil je in een persoonlijk gesprek uitleg over wat SWB voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op.