Veiligheidsinstructie op je eigen niveau

“Voorlichting geven op het niveau van de medewerker of  leerling en datgene wat nodig is in die specifieke werksituatie.” Dat staat in Artikel 8 van de Arbowet en vormt de leidraad voor SWB. Leren binnen de eigen leerstijl en examen doen op eigen niveau. Ontwerp je eigen leer- en ontwikkelingsroute om veilig te werken!

Instructie op maat

Veiligheid blijft een issue. Daarom is het belangrijk om kennis en gedrag over veiligheid in een vroeg stadium over te brengen. ‘Start veilig’ wordt op drie leerniveaus aangeboden zodat iedereen de lesstof kan volgen. Het systeem past zich automatisch aan als blijkt dat het niveau te hoog of te laag is. SWB speelt voornamelijk in op bewustwording en veiligheidsgedrag. De ervaring heeft geleerd dat er vaak een verschil is tussen hoe veilig je denkt te werken en hoe veilig je in de praktijk werkt.

De 3 trainingen binnen Start veilig E-learning

Veiligheidsinstructie op je eigen niveau

Onderwerpen training 1

 • Arbowet en -regelgeving
 • Arbozorg
 • Verzuim
 • Re-intergratie
 • Verantwoordelijkheden
 • Rechten en plichten
 • Arbeidstijden
 • Milieu
Veiligheidsinstructie op je eigen niveau

Onderwerpen training 2

 • Arbeidsmiddelen
 • Brandveiligheid
 • PBM's
 • Voorkomen van ongelukken
 • Licht, geluid en trillingen
 • Klimaat
 • Houding
 • Gevaarlijke stoffen
Veiligheidsinstructie op je eigen niveau

Training 3

In training 3 kunnen de specifieke risico's van een branche, bedrijf of afdeling worden geïnstrueerd. Denk hierbij aan de schoonmaakbranche of de groensector. Momenteel zijn hier nog geen specifieke trainingen voor sectoren ontwikkeld, wel voor het bedrijfsleven.

.

Hoe kunnen we Start veilig E-learning inzetten binnen jouw organisatie?

SWB werkt volgens het ‘Train de trainer’ principe. Uw docenten of leidinggevenden worden door SWB-trainers opgeleid op het gebied van veiligheidsbewustwording en -kennis en de werking van het e-learningsprogramma. Aan het eind van de training doet men examen in Start veilig e-learning op het hoogste niveau om de veiligheidskennis te toetsen. Daarnaast wordt ook het inzicht in veiligheidsbewustwording en de werking van het Start veilig e-learningsprogramma getoetst. Indien men hiervoor slaagt zal de trainer de SWB Persoonspas ontvangen van de Stichting Certificering SWB. Hierna is de trainer in staat geheel zelfstandig de training voor deelnemers te kunnen verzorgen. Deze trainers voorzien vervolgens de deelnemers van de benodigde kennis en bewustwording op het gebied van veiligheid om het Start Veilig SWB veiligheidscertificaat te kunnen behalen op zijn niveau.

EXAMINATORENTRAINING

Door deze training te volgen kan de organisatie zelfregulerend met SWB aan de gang. Van training geven, het e-learningsysteem doorlopen, tot het afnemen van examens. Examinatoren nemen namens Stichting Certificering SWB de examens af welke geaudit kunnen worden. Voor de interne planning is dit vaak handig, bovendien is het kostenbesparend.

Promotie SWB

Veiligheidsinstructie op je eigen niveau

Promo onderwijs

Speciaal voor het VSO en Praktijkonderwijs is deze promotiefilm gemaakt.                                         .

Lees verder
Veiligheidsinstructie op je eigen niveau

Promo bedrijven

In deze film wordt uitgelegd wat SWB kan betekenen voor bedrijven die geen VCA certificering hoeven te hebben.

Lees verder
Veiligheidsinstructie op je eigen niveau

Ondersteuning

Gebruik de Demobox bij klassikale lessen van de SWB Veiligheidsopleiding. De Demobox is mede mogelijk gemaakt Delftechniek.

Lees verder

Geïnteresseerd geraakt?

Neem dan contact met ons op om te kijken wat we voor u kunnen betekenen.