Werk veilig in de hele organisatie

Een veilige werkvloer ontstaat als uw medewerkers in de dagelijkse praktijk veilig werken. De eerste stap is het versterken van de veiligheidsbewustwording. Bijvoorbeeld met elkaar praten over de veiligheid op de werkvloer maakt vaak al dat men zich bewust wordt van risico’s en eigen gedrag. Maar de tweede stap is misschien nog wel belangrijker: veilig DOEN! Ervaringen delen met anderen en in de praktijk ervaren, dat is de basis voor het veranderen van het veiligheidsgedrag. Tijd om in actie te komen! 

Het in de praktijk toepassen van wat je hebt geleerd is makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe doe je dit nu precies en hoe laat je dit zien? SWB heeft hiervoor een oplossing ontwikkeld waarbij je met behulp van RIEsicokaarten de bestaande risico's en oplossingen of acceptatie in beeld brengt. Bewustwording en instructie door zelf te DOEN! Met Werk veilig bereik je iedereen op de werkvloer.

Invoeren van verbeteringen

In de Arbowet zijn regels vastgelegd over veiligheid. Helaas wordt niet voor alle vraagstukken een oplossing genoemd.

Soms is een instructie of een simpele actie voldoende om ongevallen te voorkomen. Maar soms zijn situaties ingewikkelder. Er zullen heldere afspraken gemaakt moeten worden die iedereen binnen de organisatie goed moeten weten én moet uitvoeren.

SWB heeft een intervisiemodel ontworpen waarop de medewerkers zelf de oplossing aandragen. Tijd om in actie te komen! Breng veiligheidsonderwerpen in en leer van elkaar.

De 3 trainingen binnen Werk veilig

Werk veilig in de hele organisatie

RIEsicokaart

RIEsicokaarten zijn kaarten waarop een werksituatie met een veiligheidsrisico staat afgebeeld. De deelnemer kan met de kaart in de hand beoordelen of de situatie goed of niet goed is. De RIEsicokaarten sluiten aan bij de actuele RI&E van uw school of bedrijf. In onze database staan al honderden kaarten die u kunt gebruiken voor uw organisatie.

Werk veilig in de hele organisatie

RIEsicotoer

De RIEsicotoer helpt bij het verbeteren van de veiligheidsbewustwording. Een toer bestaat uit een verzameling van RIEsicokaarten waarmee gecontroleerd wordt of er in de dagelijkse praktijk volgens de instructies wordt gewerkt. In het systeem geeft de kandidaat zelf aan of hij of zij instructie heeft gehad en of deze is begrepen. Een onmisbare tool voor veiligheidsinzicht.

Werk veilig in de hele organisatie

MVB en AIB

Methodische Veiligheids Bewustwording (MVB) is een vaste, uniforme methode waarbij men zichzelf en de organisatie een spiegel voorhoudt om bewustwording met betrekking tot veiligheid te bevorderen. Zoek zelf de informatie op en denk samen na over mogelijke oplossingen of acceptatie. Leg daarna alles vast in het AIB-systeem.

Geïnteresseerd geraakt?

Neem dan contact met ons op om te kijken wat we voor u kunnen betekenen.