Pilot laagtaalvaardigen van WeenerXL

Kopregel

Pilot laagtaalvaardigen van WeenerXL

Project: Pilot laagtaalvaardigen van WeenerXL

Bij de gemeente ’s-Hertogenbosch draait een pilot: klanten met een bijstandsuitkering begeleiden bij uitstromen naar betaald werk. Het betreft een klantenbestand met een niet-westerse achtergrond. Voor deze mensen is Nederlands de ‘tweede’ taal.

Het bestaande E-learning programma is gemaakt voor mensen waarvan Nederlands eerste taal is en bevat veel woorden en uitdrukkingen die moeilijk te begrijpen zijn.

Martine Timmer, docent NT2 en trainer SWB Veilig, heeft een werkboek gemaakt ter ondersteuning van de training SWB Veilig. Wekelijks is hier klassikaal aandacht aan besteed.

De eerste kandidaten hebben inmiddels hun certificaat behaald. Wij zijn heel trots op hen!