Referentie van Beaphar Raalte

Start Werk Blijf veilig (SWB) nameting 2016 Beaphar BV Raalte

Onlangs heeft de terugkoppeling van de nameting van SWB aan de medewerkers van Beaphar BV te Raalte plaatsgevonden.

Begin 2016 is er door SWB i.s.m. TNO, op verzoek van Beaphar, een nameting gehouden over veiligheidsbewustzijn. Deze nameting had als doel weer te geven hoe het bedrijf ervoor staat t.a.v. veiligheids-bewustzijn, nadat er in 2012 SWB is ingevoerd.

Nadat de meeting was uitgevoerd, is er door SWB-medewerkers met twee groepen Beaphar-medewerkers gepraat over de uitkomsten wat heeft geleid tot concrete tips en aanbevelingen. Dit is door het management bekeken en opgepakt. Daaruit voortvloeiend zijn er acties ingezet.

Het resultaat hiervan is tijdens de presentatie toegelicht door de heren Maarten Huis in 't Veld (Operational Division manager), Luuk Oosting (SWB), Rob Asbroek (Unit Supervisor, SWB coach) en Edwin Maatkamp (Production Manager, Preventiemedewerker).

Het management is zeer tevreden over de uitslag van deze enquête

De enquête laat duidelijk zien dat de veiligheidsbewustzijn en –verantwoordelijkheid op hoog niveau staat binnen de Beaphar-organisatie. Iets om trots op te zijn!

De nulmeting (2012) en de nameting (heden, 2016) is met elkaar vergelijken, dan valt meteen op dat na de invoer van SWB de risico's op de werkvloer beter worden gesignaleerd, dat de communicatie hierover ondertussen beter verloopt en dat men elkaar er ook proactief op aanspreekt. Top! Daardoor is de veiligheid zichtbaar toegenomen en zijn bedreigingen afgenomen.

Al met al is Beaphar goed bezig en zijn er verbeteringsstappen ingezet en veel verbeteringen doorgevoerd.

Beaphar is dan ook zeer te spreken over de SWB methode en blijft de komende jaren zich daar ook verder in ontwikkelen. Daarvoor ziet Beaphar SWB als de juiste partner om te blijven werken aan veiligheidsbewustzijn!

Maarten Huis in 't Veld Operational Division Manager Beaphar