Referentie Friso Bouwgroep

Ik werk veilig of ik werk niet

“een veilige bouwplaats maak je met zijn allen”

Veilig werken heeft bij Friso prioriteit. Om gestructureerd en duurzaam een verbeterslag te kunnen maken is Friso in oktober gestart met het project ‘Friso werkt veilig’. Naast een intern projectteam zijn er bij dit project twee experts betrokken: Fred Bohlmeijer, als senior veiligheidskundige en Luuk Oosting als geestelijk vader van de AIB-systematiek.

Lat steeds hoger

Volgens Fred Bohlmeijer kwam het omslagpunt in veiligheidsdenken bij Friso vijf jaar geleden: “In 2011 leerde ik Friso kennen toen ik Safety Manager bij Friesland Campina was. Ik kwam Friso tegen als utiliteitsbouwer. Het werken in de industriebouw vraagt echter een andere manier van werken dan we standaard in de bouw gewend zijn. Er gelden hogere normen en er spelen andere belangen. Toen Friso vervolgens aan de slag ging met de nieuwbouw van Aeolus in Borculo werd de lat nog eens hoger gelegd. Toen kwam er volgens mij echt het besef dat er een slag geslagen moest worden op het gebied van veiligheid. Zeker omdat de toekomst voor de bouwsector zeker ook in de industriebouw ligt. Vanaf toen stond veiligheid op de kaart!”.

Liefde moet van twee kanten komen

“Wat mij vooral opviel was dat men bij Friso absoluut wel wist wat er aan veiligheid gedaan werd binnen het bedrijf, maar dat het moeilijk uit te leggen was aan potentiële opdrachtgevers. Het ontbrak aan een duidelijk verbeterplan om het veiligheidsbewustzijn naar een hoger niveau te tillen,” vertelt Luuk Oosting. Hij is door Friso ingehuurd om een duurzame verandering op het gebied van veiligheid te begeleiden. “Deze verbeterslag moet op alle lagen plaatsvinden, vanaf de directie tot de werkvloer. En net als met de liefde moet het van twee kanten komen. Alleen met volledige commitment van alle betrokkenen kan dit project succesvol zijn.” Bolmeijer durft nog wel een stap verder te gaan: “Vergeet niet dat veiligheid ook wat van de opdrachtgevers vraagt. Veiligheid kost immers geld en energie, daar moeten opdrachtgevers in willen investeren. Een veilige bouwplaats maak je met zijn allen."

Andere mindset

Bolmeijer heeft het afgelopen jaar een aantal bouwplaatsen bezocht. Hij heeft de huidige situatie in kaart gebracht en vervolgens aan de hand van een risico-analyse een top 10 van knelpunten opgesteld. Met die shortlist gaat Friso het komende jaar aan de slag. “We beginnen met het doen van de aanpassingen die relatief weinig geld kosten. Eén van de zaken is dat er begrip moet komen voor elkaar en elkaars werk. Dat kan alleen als er inzicht is in taken en verantwoordelijkheden, dat je van elkaar weet wat je van elkaar mag verwachten. Dat vraagt een andere mindset.”

Training toolboxmeetings 2.0

Juist om de mindset te veranderen, is Oosting aangetrokken. “Veel oplossingen zitten in het gedrag van medewerkers en de manier van organiseren, terwijl we vaak geneigd zijn om meteen in technische oplossingen te denken. 50 medewerkers uit het middenkader gaan daarom een training volgen. Daarin leren ze hoe ze een probleem kunnen onderkennen, een risico kunnen inschatten en een plan kunnen maken om tot verbetering te komen. Daarbij staat het van elkaar leren centraal; dat is immers essentieel als je met een organisatie een cultuuromslag wil maken”. In de cursus leren de (hoofd) uitvoerders en werkbegeleiders hoe ze toolboxmeetings 2.0 kunnen geven. “Het mooie van deze methodiek is dat we de wandelgangencultuur gaan verlaten. Knelpunten worden aangegeven en vervolgens wordt er met een positieve insteek gekeken hoe de zaken opgelost kunnen worden. Overleg met opdrachtgevers, onderaannemers en collega’s ‘op kantoor’ is daarbij belangrijk.”

“Inderdaad, die ondersteuning vanaf het kantoor richting bouwplaatsen wordt nu nog maar minimaal gebruikt. Veiligheid begint dan misschien wel op de werkvloer, maar de veiligheidskundigen van Friso kunnen de medewerkers perfect ondersteunen of adviseren. Ook daaraan moet het komende jaar gewerkt worden,“ vult Bolmeijer hem aan.

Opdrachtgevers moeten in veiligheid willen investeren.

Fred Bohlmeijer, externe senior Veiligheidskundige

Scoren op de veiligheidsladder

De heren zijn het volkomen eens met elkaar: “Als je als bedrijf echt veilig wil werken dan moet dat in je cultuur ingebed worden. Dat betekent dat we met elkaar continu op zoek gaan naar verbetermogelijkheden. Medewerkers moeten elkaar aanspreken op onveilig gedrag, van elkaar leren en zich aan gemaakte afspraken houden, alleen dan blijf je als bedrijf hoog scoren op de veiligheidsladder.”