Referentie Vereniging Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs

Bij kennisoverdracht op het gebied van veiligheid ontbreekt het op veel opleidingen aan een duidelijke structuur. Sommige scholen bieden de opleiding VCA aan. Veel leerlingen zullen deze opleiding echter niet met succes kunnen afsluiten. Het niveau ligt te hoog en de inhoud sluit niet aan bij de doelgroep. Het gebeurt zelfs dat scholen hun leerlingen over het onderwerp veiligheid in het geheel geen onderwijs bieden. Hierdoor is er een grote kans dat bij het verlaten van de school noodzakelijke kennis over veiligheid ontbreekt. Daarnaast is het in veel gevallen niet duidelijk over welke veiligheidskennis de leerling bij het betreden van de arbeidsmarkt beschikt.

Onderzoek binnen het onderwijs laat zien dat de behoefte aan kennis over veiligheid groot is. Daar komt bij dat er tot voor kort geen lesmateriaal over veiligheid beschikbaar was dat naar vorm, niveau en methode is toegesneden op de verschillende doelgroepen. In het onderwijs moet het uitgangspunt zijn dat alle leerlingen op het moment dat ze een praktijkstage beginnen of gaan werken, de minimaal noodzakelijke kennis hebben op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.

Met het onderwijspakket Start, Werk & Blijf Veilig (SWB) bieden wij voor een brede doelgroep een dekkende aanpak aan.