Referentie Roelof van Echten College Praktijkonderwijs

Onze leerlingen vinden SWB een fijn lesprogramma

In mei 2016 zijn we op het Roelof van Echten College gestart met SWB. Negen collega’s hebben de opleiding tot trainer afgerond en twee van hen hebben daarnaast de opleiding tot examinator gevolgd. De cursussen werden gegeven onder de bezielende leiding van Luuk Oosting en Eddy Kuipers.

In het schooljaar 2016-2017 zijn onze leerlingen gestart met SWB. Sinds januari 2017 zitten we samen met het Voortgezet Speciaal Onderwijs in een prachtig, nieuw schoolgebouw. Veiligheid is van groot belang voor de school, dus daar werken we samen werken hard aan.  

Onze leerlingen vinden SWB een fijn lesprogramma. De leerstof past goed bij hen en ze vinden het prettig om te leren aan de hand van filmpjes en ondersteunend lesmateriaal. We hopen dat veel leerlingen hun inzet bekronen met een certificaat. Ook de docenten zijn blij met de digitale leeromgeving. De resultaten van de leerlingen zijn makkelijk in te zien en de terugkoppeling naar de leerling is hierdoor eenvoudig.

Veiligheid is van groot belang voor de school, dus daar werken we samen werken hard aan.

Kees de Vries stagedocent /stage coördinator/ Ict coördinator

Roelof van Echten College, afd. Praktijkonderwijs - Hoogeveen