Referentie van Samenwerkingsverband Samen Werk Tilburg

SWB methode succesvol

Samenwerken aan veiligheidsbewustwording en gedrag van cliënten en leerlingen door middel van de methode Start Werk & Blijf veilig (SWB). Deze methode is gebaseerd op de huidige Arbowetgeving. SWB wordt ingezet in het onderwijs en bedrijfsleven en biedt maatwerk in het opleiden en certificeren in veiligheidscultuur, – gedrag en -bewustwording.

Deelnemers krijgen instructies op hun eigen niveau. Middels een Digitaal Portfolio kan een docent/begeleider zien welke competenties er zijn behaald. Er wordt vanzelfsprekend gewerkt met een doorgaande leerlijn waarbij er aansluiting plaatsvindt tussen het onderwijs en bedrijfsleven. Medewerkers van Praktijkcollege Tilburg, VSO Parcours en Amarant zijn inmiddels gecertificeerd als trainer en examinator voor deze methodiek. Het doel is om in 2016 ook de andere scholen van SWT te laten starten met de SWB methode. Uitwisseling van kennis, trainers en examinatoren staat hierbij centraal.

Samen Werk Tilburg

Praktijkcollege Tilburg, De Bodde, Mytylschool Tilburg, De Keyzer, MET Waalwijk en Parcours, alle speciaal VSO en PrO*- scholen uit de regio Tilburg, hebben enkele jaren geleden de handen ineengeslagen om samen te gaan werken met ketenpartners in de regio Tilburg. Het doel is dat iedere leerling uit het VSO of PrO in de regio de juiste begeleiding en praktijkervaring kan krijgen op weg naar duurzame arbeidsparticipatie.

Met name die leerlingen die zonder de juiste begeleiding en praktijkervaring de school dreigen te verlaten en in een uitkeringssituatie terecht komen. Om één sluitende aanpak en maatwerktrajecten met een toekomstperspectief te kunnen bieden is samenwerking met het bedrijfsleven, gemeenten en andere partners het uitgangspunt.

Dit heeft geresulteerd in de oprichting van het samenwerkingsverband Samen Werk Tilburg in 2013. Naast de genoemde scholen zijn de volgende partners aangesloten: MEE, Amarant Groep, Motorcycle Support, Peijnenburg re-integratie, gemeente Tilburg en UWV. Lees meer informatie over alle partners.

*VSO = Voortgezet Speciaal onderwijs en PrO = Praktijkonderwijs.

Kortom: Waar andere veiligheidssystemen stoppen, gaan SWT en SWB door!

Admin Samen Werk Tilburg