Cordaan

SWB is binnen het Leerwerkbedrijf van Cordaan een van de drie belangrijke peilers waar wij onze deelnemers in willen meenemen.

Wij trachten door leerwerk trajecten onze deelnemers tools mee te geven om optimaal te kunnen participeren:

  1. De werknemersvaardigheden
  2. De vakvaardigheden
  3. Veilig werken

Cordaan heeft in de regio Amsterdam diverse samenwerkingsverbanden met bedrijven en instellingen. Aan veilig werken en handelen wordt veel waarde gehecht. Door het aanbieden van SWB brengen wij in eerste instantie onze begeleiders veiligheidsbewustzijn bij. In tweede instantie bieden de begeleiders onze deelnemers op zes niveau's veilig werken in de praktijk aan. Leren door doen is het uitgangspunt. In de praktijk elke dag veilig en verantwoord werken voor jezelf en jouw omgeving is het uitgangspunt voor werken op een van onze locaties of onze partners.

Nico Walg Diemen, januari 2018

Maart 2017

Veilig werken is voor iedereen van groot belang. Vorig jaar is het Leerwerkbedrijf een nieuw project gestart met Start Werk & Blijf Veilig (SWB). SWB beschikt over diverse methodieken en middelen om mensen veiligheidsbewuster te maken. De Arbowet verplicht een werkgever zijn/haar medewerkers op hun eigen niveau te scholen over de veiligheidsaspecten op de werkvloer. Deelnemers van het Leerwerkbedrijf komen op diverse werkplekken bij bedrijven waar veiligheid door middel van scholing een vereiste is. Het Leerwerkbedrijf kan aan partners laten zien dat zij op het gebied van wetgeving t.a.v. veiligheid de deelnemers heeft geschoold volgens de geldende Arbo wetgeving. Maar ook de eigen leerwerkplekken binnen het Leerwerkbedrijf moeten veilig zijn. In het verbeteren van de veiligheid op de werkvloer heeft de begeleider een grote rol. Die moet eerst ZELF leren bewust te worden hoe je veilig kan werken. Pas dan kan de begeleider de deelnemers ondersteunen in dit leerproces.

Uitreiking eerste SWB Persoonspassen

Maart 2017 Geslaagden

De eerste groep begeleiders: Babette van Diggele, Jan Biere, Jan Hekman, Arthur Schirman, Huib de Vries, Arco Kemp (foto links), Peter Takkenberg (foto midden), Bert Ensing (foto rechts) hebbent de training afgerond. Bij dit heugelijke feit werd maandag 13 maart op Boerderij Klarenbeek stilgestaan met gebak en een bloemetje. Jos Peeters (manager Leerwerkbedrijf) reikte de SWB Persoonspassen uit.
Ingrid Wagenveld (projectleider Leerlijnen) benadrukte: “Met het behalen van jullie diploma begint het echte werk: het veilig maken van de eigen werklocatie.”
Het project SWB heeft binnen het Leerwerkbedrijf beleidsprioriteit gekregen en zal ook in 2017 een vervolg krijgen. De nieuwe training staat al gepland.