Safety@Corebusiness

SWB en TNO bieden een laagdrempelige mogelijkheid om veilig gedrag en een versterking van de veiligheidscultuur te bevorderen met Safety@Corebusiness.

Werkplekken worden steeds veiliger en werkzaamheden minder zwaar. Toch zijn er nog altijd veel bedrijfsongevallen en bedrijfsziekten door te weinig/te laag veiligheidsbewustzijn van de risico’s op de werkplek.

> Is veiligheid een punt op de agenda en in hoeverre worden medewerkers hierin betrokken?

> Wat kan en moet je als organisatie in alle redelijkheid doen om ongevallen te voorkomen?

Als management heb je de Techniek en de Organisatie voor elkaar, waarbij met name de (bijna) ongevallen plaats vinden door Gedrag en Cultuur. TNO heeft onderzocht hoe ondernemen veiliger kan worden zonder de pit uit een organisatie te halen. De oplossing blijkt eenvoudig: veiligheid kan alleen vanzelfsprekend worden, wanneer die deel is van de corebusiness van een bedrijf. Maar wat wil dat nu zeggen en hoe doe je dat?

Safety@Corebusiness

De corebusiness is de kern en het hart van de organisatie en heeft een sturend karakter

Pas wanneer veiligheid in de ziel van de organisatie zit, is het echt veilig:

  • Structuur is de fysieke en organisatorische opzet van het bedrijf: hoe lopen de communicatie- en gezagslijnen, wie is waar verantwoordelijk voor en waar wordt wat op welke manier gedaan?
  • Met cultuur bedoelen we de manier waarop er in een organisatie gedacht wordt, en wat de mensen aan de top en op de vloer belangrijk vinden en of dat enigszins met elkaar op één lijn zit
  • Het leervermogen slaat op hoe de onderneming goede of slechte gebeurtenissen ervaart en om weet te zetten in nuttige lessen voor de toekomst
  • Dit alles bepaalt ook hoe de omgeving het bedrijf ziet en hoe het bedrijf omgaat met klanten, aandeelhouders en bestuurders. Dat is de buitenwereld van een organisatie

Het woord ‘veiligheid’, maar ook het idee ‘veiligheid’ moet in alle vier de aspecten van een bedrijf een prominente plaats innemen. Dan pas kun je spreken van een veilige organisatie: een organisatie die veiligheid tot corebusiness heeft gemaakt.

Met als uitgangspunt ‘veiligheid als corebusiness’ heeft TNO de safety@corebusines-scan ontwikkeld. Met deze scan kan inzichtelijk worden gemaakt of veiligheid voldoende in de kern van de onderneming is verankerd. De scan levert een diagnose van sterktes en zwaktes op de onderdelen structuur, cultuur, leervermogen en buitenwereld. Op basis hiervan kunnen zwaktes gericht worden aangepakt.

Wil je meer weten over Safety@Corebusiness?

Ga dan in gesprek met 1 van onze medewerkers