Samenwerking met VCA

Het Basis VCA-certificaat is een bekend veiligheidscertificaat in Nederland. VCA is een merknaam, net zoals SWB. Belangrijk voor de inspectie SZW is dat er aantoonbaar veilig gewerkt wordt. Dat kan met VCA en ook met SWB.

Er zijn veel werknemers  die moeite hebben om hun B-VCA-examen te halen. Bijvoorbeeld omdat ze niet goed met een computer overweg kunnen, moeite hebben met lezen of last hebben van faalangst. Goed kunnen lezen is essentieel om veilig te kunnen werken. Voor deze doelgroep is SWB dé oplossing.

Taal

In Nederland heeft ongeveer 1 op de 6 mensen moeite met de Nederlandse taal. Deze groep heeft moeite om zelfstandig goed te functioneren in het dagelijks leven of in het werk omdat ze laaggeletterd zijn. Ze ervaren problemen met lezen en schrijven, omgaan met cijfers en het gebruik van de alledaagse technologie. We kunnen deze groep in grofweg 2 delen splitsen namelijk autochtone laaggeletterden (Nederlands als eerste taal) en anderstaligen (Nederlands als tweede taal).

Goed kunnen lezen is erg belangrijk om veilig te kunnen werken. Bovengenoemde groepen hebben vaak moeite om hun Basis VCA certificaat te halen, terwijl de werkgever of branche dit verplicht. SWB is hiervoor dé oplossing.

Kunnen wij u helpen?

Regelmatig vragen klanten ons om aan te schuiven bij de opdrachtgevers om de oplossing voor onze doelgroep te verduidelijken. Met alle plezier helpen wij u!

De verschillen tussen VCA en SWB

  • VCA is voornamelijk bedoeld voor veilig werken in de Petrochemie en bouw- en metaal sector. SWB geld voor alle branches omdat er instructies op maat gemaakt kunnen worden voor iedere branche en iedere taak.
  • VCA heeft lesstof op 1 niveau ontwikkeld voor medewerkers. SWB heeft instructie op zes niveaus omdat in de Arbowet staat dat iedereen instructie moet hebben op zijn of haar niveau. De inhoud van de instructie is gelijk alleen de manier van instrueren verschilt, afhankelijk van het niveau en de taalvaardigheid van de kandidaat.
  • VCA heeft een veiligheidssysteem op procedures ontwikkeld. Voor de doelgroepen van SWB is dit niet de juiste manier vandaar dat SWB 80% van de instructie van SWB gebaseerd is op veiligheidsbewustwording van de kandidaat.
  • De lesstof van VCA is erg talig wat veel problemen geeft bij onze doelgroepen. SWB heeft lesstof ontwikkeld op het taalniveau van de kandidaat zodat de instructie bij hem of haar past.
  • De opleiding voor VCA is vrij in Nederland en kan door iedereen gegeven worden. De opleidingen van SWB worden gegeven door trainers die ervaring hebben met de doelgroepen en zo de belevingswereld van de kandidaten van binnenuit kennen.
  • VCA stopt zodra het certificaat is behaald. Het is dan afhankelijk van de werkomgeving of er veilig gewerkt wordt. SWB gaat door waar VCA stopt. Wij vinden het belangrijk dat de kandidaten ook in de praktijk laten zien dat ze veilig kunnen werken en de geleerde kennis kunnen toepassen (Werk veilig)
  • Het certificaat van VCA is tien jaar geldig. SWB vindt het belangrijk dat de opgedane kennis regelmatig herhaald wordt, de SWB persoonspas is vijf jaar geldig.
  • Voor het verlengen van het VCA certificaat zullen opnieuw kosten moeten worden gemaakt, zowel voor de instructie als het examen. Het e-learning account van SWB blijft geldig zolang aan de eisen van de hercertificering wordt voldaan (vijf jaar). U betaald voor de hercertificering alleen administratiekosten.