Training SWB Trainer en/of Examinator

Start Werk & Blijf veilig, het veiligheidsprogramma, gebaseerd op de Arbowet voor mensen die VCA niet kunnen en hoeven te halen.

Ons programma is ontwikkeld rondom de thema’s LEREN, DOEN en BORGEN. Alle onderdelen tezamen vormen een veiligheidsmanagementsysteem maar kunnen ook afzonderlijk ingezet worden.

Veilig werken kun je LEREN

Training SWB Trainer en/of Examinator

Basis SWB

Basis SWB wordt met name ingezet op het Voortgezet Speciaal Onderwijs, de zorgsector en de Leerwerkbedrijven. De leerlingen en cliënten krijgen middels een portfoliosysteem veiligheidsinstructie op hun niveau en wat zij nodig zijn. Precies zoals verwoordt in Artikel 8 van de Arbowet.

Nieuw is dat de instructiekaarten voor de branche specifieke onderwerpen op een simpele manier nu zelf gemaakt kunnen worden. Deze worden gedeeld met andere scholen en instellingen. Dit scheelt weer een hoop tijd! De basistrainingen 1 & 2 zijn in het systeem aanwezig en kunnen gedownload worden. Indien je specifieke veiligheidsrisico’s voor een bepaalde branche wilt ontwikkelen kun je dit nu zelf doen! Je ontwikkelt hiervoor een leerlijn. Tevens kun je de automatisch gegenereerde certificaten van de leerling/cliënt afdrukken.

'Start Veilig'

Bij SWB gaan we met 'Start Veilig' uit van zelfregulering: SWB traint de begeleiders en docenten om de kandidaten te kunnen ondersteunen.

Nieuw is dat we nu groepen van 4 tot 12 personen trainen op locatie voor een vaste prijs. Het voordeel is dat hoe meer trainers je laat opleiden hoe lager de investering per trainer is. Dit zorgt voor een betere borging en implementatie binnen de organisatie. Heb je minder deelnemers dan bestaat nu ook de mogelijkheid om centraal in Nederland getraind te worden.

Schrijf je nu in voor de training SWB op locatie Utrecht

De trainingen vinden plaats bij inschrijving van minimaal 4 kandidaten.

Datum: dinsdag 12 september 2017

* Training Trainers = 09:30 - 12:30 uur

* Training Examinatoren = 13:30 - 16:00 uur

Aanmelden uiterlijk 14 dagen voor de training!

Veilig werken is een kwestie van DOEN

'Werk Veilig'

In de praktijk zien wij dat 'Werk Veilig' en met name het maken van RIEsicokaarten veelvuldig wordt gebruikt voor stage. Hierbij maakt de leerling of cliënt een RIEsicokaart voor een specifieke onveilige situatie bij een stagebedrijf. Deze kaart wordt dan binnen het bedrijf besproken en daarbij wordt dus aan de veiligheid binnen het stagebedrijf gewerkt. Twee vliegen in 1 klap!

Training SWB Trainer en/of Examinator

Veiligheid BORGEN door de gehele organisatie

Training SWB Trainer en/of Examinator

'Blijf Veilig'

SWB heeft nu een aantal project afgerond waarbij op basis van Projectmatig werken de veiligheid binnen de organisatie wordt geborgd. Op basis van een nulmeting wordt een plan van aanpak opgesteld en concreet gemaakt waar de veiligheid dilemma’s zich bevinden en hoe deze worden opgelost. Wij trainen de docenten en begeleiders zodat jullie zelf de veiligheid kunnen gaan BORGEN. SWB ondersteunt hierbij de organisatie vanuit een projectteam. Jullie voldoen hierdoor aan alle verplichting die voortvloeien uit Artikel 8 en 10 van de Arbowet.

Wil je een training SWB op jouw locatie, voor 4 - 12 deelnemers?

Vul dan ons contactformulier in, zodat wij contact met jou kunnen opnemen.