Veilig werken bij zorginstellingen

Veilig werken bij de (externe) dagbesteding

SWB leert medewerkers van de dagbesteding hoe cliënten veilig werken bij zorginstellingen of als zij gedetacheerd worden bij organisaties. Zij kunnen begeleid moeten worden in het veilig uitvoeren van de werkzaamheden door de medewerkers van deze organisatie. Een ongeluk op de werkvloer zit soms in een klein hoekje, dus van groot belang dat iedereen leert hoe hij / zij veilig kan werken.

In samenwerking met zorginstellingen heeft Start, Werk & Blijf veilig een veiligheidsopleiding ontwikkeld op verschillende niveau's. Hierdoor kan elke cliënt de mogelijkheid krijgen om te leren in het veilig werken bij de dagbesteding.

Welke ervaring heeft SWB bij zorginstellingen?

Binnen zorginstellingen gaat gelukkig heel veel goed! Alleen zijn er altijd aandachtspunten welke SWB middels de veiligheidsopleiding probeert aan het licht te brengen, zodat hier beter naar gehandeld kan worden.

Smoezen zoals 'zo is het makkelijk', 'ik kan het zo veel sneller uitvoeren', 'op deze manier is het veel goedkoper' horen wij vaak. Alleen wanneer er hierdoor een ongeluk ontstaat, heb je een groter probleem. Daarom zeggen wij werk veilig of werk niet.

Hoe maken we iedereen in de zorginstelling bewust van onveilige situaties? Soms voer je onbewust bepaalde werkzaamheden uit op een onveilige manier, omdat je dit altijd al zo gedaan hebt. Door samen met je collega's te kijken naar situaties, ontdek je hoe jij en je cliënt bepaalde taken veiliger kunt uitvoeren. De verantwoordelijkheid kun je niet afschuiven op een andere collega of het management. Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw veiligheid en de andere mensen in je omgeving.

Doordat het management veelal niet aanwezig is op de werkvloer, is hij / zij niet altijd bewust van de risico's op de werkvloer. Het kan zelfs zijn dat bepaalde opgestelde regels (on)bewust niet worden nageleefd.

Daarbij moeten zorginstellingen ook de externe dagbestedingsplaatsen beoordelen. Wordt hier veilig gewerkt? Kunnen we onze cliënten hier met een gerust hart naar toe brengen om hun werkzaamheden uit te voeren?

Hoe kan SWB helpen bij de verbeteringen voor de zorginstelling?

Door de vele trainingen in de afgelopen jaren en gesprekken met manager, teamleiders en cliëntbegeleiders, hebben wij een aantal verbetermogelijkheden ontwikkeld in SWB.

Tijdens de MVB training worden argumemen (smoezen) om niet veilig te werken ontkracht door praktijkvoorbeelden hoe wel veilig te werken in dezelfde situatie. Met het bespreken van deze punten creëer je een aanspreekgedrag van je collega's en cliënten.

Geeft cliënten instructie op het niveau wat hij / zij nodig heeft / aan kan. En doe dit binnen de zorginstelling op elke afdeling op dezelfde wijze, waardoor je uniformiteit creëert.

Wanneer het management en alle medewerks in de zorginstelling bewust wordt van hoe veilig te werken, zal een gezondere werkomgeving gecreëerd worden. En daarmee wordt de reputatie van de zorginstelling verbeterd naar de externe dagbesteding.

Veilig werken bij zorginstellingen

Welke oplossing kan SWB bieden aan zorginstellingen?

Veilig werken bij zorginstellingen

Veiligheidsopleiding middels de persoonlijke portfolio - Basis SWB

De Basis SWB portfolio, waarmee cliënten een certificering kunnen behalen. Basis SWB bevat praktische en herkenbare onderwerpen. Het persoonlijke portfolio wordt op maat aangeboden met branche specifieke onderwerpen die voor hem / haar van toepassing zijn. Een leerlijn met 3 niveau's.

Omdat Artikel 8 en 10 van de Arbowet zet dat "iedereen instructie moet krijgen op zijn/haar niveau".

De persoonlijke portfolio van Basis SWB is ontwikkeld voor cliënt, die:

 • Moeite hebben met luisteren en lezen
 • Een taalachterstand hebben
Lees verder

Veiligheidsopleiding middels E-learning - 'Start Veilig'

Artikel 8 van Arbowet zegt "Instructie geven op het niveau van de cliënt en datgene deze nodig heeft in die leer/werksituatie!"

'Start Veilig' bestaat uit een innovatief E-learning systeem voor cliënten die geen VCA kunnen behalen of nodig zijn binnen de organisatie waar ze werken.

 • E-learningssysteem past zich automatisch aan (A, B en C)
 • Diagnose achter de schermen
 • Competentiegericht leren en vooral zelf ervaren
 • Nieuwe ontwikkelingen volgen binnen 5 jaar
 • Aantoonbare instructie in het SWB Digitaal Portfolio
Lees verder
Veilig werken bij zorginstellingen
Veilig werken bij zorginstellingen

Je behaalde veiligheidsopleiding in de praktijkbrengen - 'Werk Veilig'

In Artikel 10 van de Arbowet staat dat "de werkgever doeltreffende maatregelen moet treffen ter voorkoming van gevaar voor derden".

Maak online RIEsicokaarten en zet dit in als instructiemiddel op de werkvloer. Met een verzameling van RIEsicokaarten creëer je een RIEsicotoer wat eenvoudig toegewezen kan worden aan de kandidaat.

RIEsicotoer = Risico- Inventarisatie & - Evaluatie / RI&E.

Bespreek praktijkervaringen volgens het AIB-systeem op het Praktijkbord en het intervisiemodel MVB

Lees verder

Het management ondersteunen bij de borging van veiligheid in de organisatie - 'Blijf Veilig'

Vanuit de nulmeting (ik ZIE, ik WIL, ik WEET, ik KAN) geeft SWB een duidelijkheid beeld aan het management van de zorginstelling waar het nu staat:

 • Overzichtelijke realistische analyse (één A4) SWB landkaart
 • Plan van Aanpak met urgentietabel wat werkt
 • Inzetten juiste interventietools (maatwerk)
 • Effectmeting uitvoeren
Lees verder
Veilig werken bij zorginstellingen

Hoe kan SWB ingezet worden bij jouw zorginstelling?

Wij komen graag met jou in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden van SWB bij jouw organisatie.