Veiligheid BORGEN door de gehele organisatie

BORGEN met Blijf Veilig

Veiligheid BORGEN door de gehele organisatie, begint bij het management die een cruciale rol speelt bij de implementatie van een veiligheidsmanagementsysteem. 'Blijf Veilig' ondersteunt het management in het ontwikkelen en borgen van een gezonde veiligheidscultuur. Er wordt een meetinstrument ingezet om een realistisch beeld van de eigen cultuur te krijgen. De uitkomsten worden helder weergegeven zodat er een verbeterslag kan worden gemaakt. Met een SWB-coach wordt veiligheid binnen de organisatie op een simpel en effectieve manier geborgd.

Veiligheid BORGEN door de gehele organisatie

Van management tot werkvloer

Werkplekken worden steeds veiliger en werkzaamheden minder zwaar. Toch zijn er nog altijd (te) veel bedrijfsongevallen en bedrijfsziekten door te weinig en een laag veiligheidsbewustzijn van de risico's op de werkplek. Is veiligheid een punt op de agenda en in hoeverre worden de medewerkers hierin betrokken? Wat kan en moet je als organisatie in alle redelijkheid doen om ongevallen te voorkomen? Als management heb je de Techniek en de Organisatie voor elkaar, alleen hoe staat het met de mens en zijn gedrag? En de hoe staat het met de veiligheidscultuur? En hoe gaan we de juiste dingen borgen?

Ja ik wil !

Nulmeting

SWB doet alleen wat nodig is en wat moet. Om een gedegen plan te kunnen maken voor de stappen die nog gemaakt moeten worden, is het verstandig om aller eerst een goed inzicht te krijgen in de huidige veiligheidsprestaties biunnen de organisatie. Meten is weten. Met name de vragen aan de 'mens' kant worden onderzocht op basis van een nulmeting. Ik zie, ik wil, ik weet en ik kan. Ook de smoezen die binnen de organisatie worden gebruikt om niet aan veiligheid te doen worden duidelijk. Alles wordt in een helder overzicht gepresenteerd zodat het management kan beslissen, welke route hierbij wordt gevolgd.

Ja ik wil !
Veiligheid BORGEN door de gehele organisatie
Veiligheid BORGEN door de gehele organisatie

Monitoring

Het is belangrijk om te blijven meten waar je staat op het gebied van veiligheid. Door nieuwe medewerkers te scholen, de veiligheidsissues te bespreken en op te lossen en regelmatig interviews af te nemen kan de SWB coach het gehele proces monitoren. Zo heeft het management voorschrijdend inzicht in de ontwikkeling van het veiligheidsniveau binnen de organisatie en kan eventueel bijsturen.


Ja ik wil !

SWB-coach

Om te zorgen dat het einddoel wordt bereikt  en het veiligheidsbeleid van de organisatie simpel en effectief geborgd wordt leiden wij een SWB-coach binnen uw organisatie op. Door iedereen blijvend op zijn verantwoordelijkheden aan te spreken en de veiligeheidscultuur te bewaken heeft de SWB-coach een belangrijke taak. De coach heeft kennis van het gehele SWB programma en is het centrale aanspreekpunt. Ook legt hij verantwoording af aan het management. De coach staat dichtbij en is betrokken. Hij creëert een dynamische en vooral zelfregulerende veiligheidsorganisatie die een veilig gevoel  bij de medewerkers bewerkstelligt.

Ja ik wil !
Veiligheid BORGEN door de gehele organisatie
Veiligheid BORGEN door de gehele organisatie

Certificering

Na de implementatie van de onderdelen Start Veilig, Werk Veilig en Blijf Veilig kan de organisatie gecertificeerd worden als de kroon op het werk. Daarbij moet de organisatie voldoen aan vastgestelde criteria en een minimaal veiligheidsniveau. Veiligheid moet immer hoog in het vaandel staan. Vanuit de monitoring van de processen en verbeterpunten kan de organisatie laten zien waar ze staat en aan welke voorwaarde ze voldoet. Van regels naar afspraken en werken volgens de Arbowet met vaste en overzichtelijke procedures.

Ja ik wil !

Samen de veiligheid BORGEN in jouw organisatie?

Bespreek met ons de mogelijkheden