Visie

Visie

Blijvende resultaten bereik je alleen door veiligheid op de agenda te zetten. De mens speelt hierin altijd de hoofdrol, want hij is degene die de veranderingen realiseert. SWB stemt haar tools en methodiek af op het gebied van kennisoverdracht en leervermogen.

Missie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo.

In één zin is het verschil: een missie is waarvoor we staan, een visie is waarvoor we gaan. De missie heeft te maken met waarden en identiteit. Wie zijn we, wat zijn onze waarden, hoe willen we met onze klanten en medewerkers omgaan? Een visie geeft aan: hoe gaan wij de wereld van morgen beïnvloeden zodat wij succesvol zijn?