Veilig werken dat wil toch iedereen

Veiligheidsopleiding gebaseerd op de Wetgeving

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en het Arbobesluit zijn de regels vastgelegd voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers te bevorderen met als doel ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen. Het gaat hierbij dus enerzijds om het werken met goedgekeurde gereedschappen, het gebruik van machines en apparaten en anderzijds om het veiligheidsgedrag.

De werkgever en de werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor veilig werken. Een werknemer heeft recht op een duidelijke instructie op zijn of haar niveau en dient vervolgens te laten zien dat hij/zij veilig kan werken. Werknemers die jonger zijn dan achttien jaar verdienen speciale aandacht. De borging van veiligheid in een organisatie hoort een vanzelfsprekendheid te zijn, ongeacht het organisatietype. Veiligheidsbewustwording speelt hierbij een grote rol. Al deze componenten zijn vertegenwoordigd binnen het SWB veiligheidsmanagementsysteem.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Goede arbeidsomstandigheden werpen altijd hun vruchten af, voor zowel de werknemer als de werkgever. De verantwoordelijkheid voor het bieden van goede arbeidsomstandigheden ligt bij de werkgever. Een goed beeld van alle risico's binnen de organisatie en anticiperen op deze risico’s is hierbij van essentieel belang. Op deze manier wordt een goed en geborgd Arbobeleid vormgeven. Met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kunnen de risico's op een juiste manier worden aangepakt.


Veilig werken dat wil toch iedereen

Veiligheid LEREN

In ons E–learning programma van ‘Start Veilig' en de portfolio van Basis SWB bieden we met eenvoudig taalgebruik, op zes niveaus, onze veiligheidsopleiding aan. Deelnemers kunnen in dit programma leren op hun eigen niveau, van vso t/m mbo. In twee trainingen leert een deelnemer hoe hij veiliger kan werken en wordt hij zich bewuster van de risico's die de werkzaamheden met zich mee brengen. De derde training is een training op maat, gericht op de branche waarin een deelnemer werkt of gaat werken.

Lees verder

Veiligheid DOEN

Leren over veiligheid vergroot de bewustwording van veiligheidsrisico's zodat je ze gemakkelijker kunt herkennen in de omgeving waarin jij je bevindt. Daarnaast is het belangrijk om veiligheid zelf in de praktijk te ervaren. Dit is de beste leerschool om gericht je  gedrag te veranderen. In de werkprocessen speelt communicatie hierbij een heel belangrijke rol. Door veiligheidsissues te bespreken in je werkomgeving en daar waar nodig, houding en gedrag aan te passen, kun je veel ongevallen voorkomen.

Het is een kwestie van DOEN...

Lees verder
Veilig werken dat wil toch iedereen
Veilig werken dat wil toch iedereen

Veiligheid BORGEN

Veiligheid borgen in de organisatie kan niemand alleen. Een veiligheidsplan heeft draagvlak nodig binnen de hele organisatie. Medewerkers zijn vooral gericht op de taken die binnen de eigen functie vallen en veel minder op hun eigen veiligheid en die van anderen. Vanuit de risico-inventarisatie- en evaluatie worden de risico’s binnen een organisatie in kaart gebracht en een plan gemaakt om betere arbeidsomstandigheden te creëren op het gebied van veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers. De RI&E vormt de basis voor het arbobeleid van iedere professionele organisatie. Met het implementeren van de programma’s van SWB kan iedere organisatie veilig de toekomst in.

Lees verder

Onderwijs

Leren en instrueren begint in het onderwijs, op elk niveau. Het is dé manier om jongeren voor te bereiden op hun stageplaats of werkomgeving, ook op het gebied van veiligheid. Maar wat te doen als iemand de reguliere veiligheidsopleiding (VCA) niet kan halen omdat deze te moeilijk of te taalrijk is voor de deelnemer in kwestie?

Iedereen heeft recht heeft op veiligheidskennis op zijn of haar niveau!

Zelfregulerend

Elke deelnemer heeft zijn eigen basisvaardigheden en van daaruit zijn eigen traject om de overstap naar werk te maken. SWB richt zich niet alleen op kennis, maar vooral op veiligheidsbewustwording. Veiligheid is een niet onbelangrijk onderdeel van je werk en hoort derhalve tussen de oren te zitten. In veel gevallen moet je voor veiligheid tijd vrijmaken, binnen veel organisaties is dit zelfs een verplichting.

De methodiek van SWB is zelfregulerend, deelnemers kunnen op hun eigen niveau het programma doorlopen, risicovolle aspecten komen boven water en examens zijn in eigen beheer af te nemen. Het programma biedt trainingen op meerdere niveaus, derhalve kunnen we informatie aanbieden op het niveau van iedere individuele kandidaat. Vooral door te doén, léér je het meest! De combinatie van de onderdelen van SWB maakt het mogelijk om het geleerde daadwerkelijk toe te passen in de praktijk.

Veiligheid binnen een organisatie is een voortdurend proces en is oneindig. Je blijft er altijd mee bezig. Daarom bieden we ook de mogelijkheid om een eigen interne trainer op te leiden. Deze werknemer kan de vervolgtrainingen intern verzorgen.


Klanten aan het woord

Veilig werken dat wil toch iedereen

Beaphar Raalte

"Beaphar is dan ook zeer te spreken over de SWB methode en blijft de komende jaren zich daar ook verder in ontwikkelen. Daarvoor ziet Beaphar SWB als de juiste partner om te blijven werken aan veiligheidsbewustzijn!"

Lees verder
Veilig werken dat wil toch iedereen

Samen Werk Tilburg

"Het doel is om in 2016 ook de andere scholen van SWT te laten starten met de SWB methode. Uitwisseling van kennis, trainers en examinatoren staat hierbij centraal."

Lees verder
Veilig werken dat wil toch iedereen

Praktijkschool Apeldoorn

"Deze factoren maken het mogelijk dat op Praktijkschool Apeldoorn het slagingspercentage voor tweedejaars leerlingen, op A niveau, vorig jaar op 97% lag. We gaan voor de 100%."

Lees verder

Start Werk & Blijf veilig onderscheidt zich in de markt

SWB heeft voor ogen om voor iedere branche een goede veiligheidsnormering op te zetten, die actief en enthousiast wordt gehanteerd, en uitgevoerd door de werknemers en werkgevers op het niveau dat voor hen relevant is.