Veilig werken dat wil toch iedereen

Veiligheidsopleiding gebaseerd op de Wetgeving

In Nederland hoort iedereen te werken volgens de regels die zijn vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en het Arbobesluit. Het gaat hierbij niet alleen om het werken met goedgekeurde gereedschappen en het gebruik van machines en apparaten, maar ook om het veiligheidsgedrag.

De werkgever en de werknemer zijn samen verantwoordelijk voor veilig werken. Een werknemer hoort een duidelijke instructie te krijgen op zijn of haar niveau en te laten zien dat hij of zij veilig kan werken. Speciale aandacht dient er te worden besteed aan de instructie aan kinderen onder de 18 jaar. Veiligheid hoort geborgd te zijn in de organisatie of het nu gaat om een bedrijf of een instelling zoals een school of een zorginstelling. Veiligheidsbewustwording speelt hierbij een grote rol. Al deze componenten zijn vertegenwoordigd binnen het SWB veiligheidsmanagementsysteem.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Zowel de werkgevers als de werknemers hebben veel baat bij goede arbeidsomstandigheden. De verantwoordelijkheid voor het bieden van goede arbeidsomstandigheden ligt bij het management. De werkgever zal een goed beeld moeten hebben van alle risico's die binnen de onderneming of instelling kunnen voorkomen. Zo kan men een goed en geborgd Arbobeleid vormgeven. Met een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kunnen de risico's op een juiste manier worden aangepakt.


Veiligheid LEREN

In ons E-learningprogramma ('Start Veilig') en de portfolio (Basis SWB) wordt met eenvoudig taalgebruik, op 6 niveau's onze veiligheidsopleiding aangeboden. Hiermee creëren we dat leerlingen en medewerkers kunnen leren op hun eigen niveau, van VSO t/m MBO. In 2 trainingen leer je hoe je veiliger kunt werken en wordt je bewuster van de risico's die je werkzaamheden met zich mee brengen, de 3e training is gericht op de branche waarin je werkt of gaat werken.

Lees verder

Veiligheid DOEN

Door te leren over veiligheid wordt de bewustwording van veiligheidsrisico's vergroot zodat je ze kunt herkennen in de omgeving waarin jij je bevindt. Daarnaast is het belangrijk om veiligheid te ervaren want in de praktijk toepassen is de beste manier gedrag te veranderen. Hierbij speelt communicatie natuurlijk een belangrijke rol in de processen. Door veiligheidsissues dit te bespreken met je omgeving en de oplossing uit te voeren, kun je ongevallen voorkomen.

Het is een kwestie van DOEN...

Lees verder

Veiligheid BORGEN

Veiligheid BORGEN in de organisatie kun je niet alleen. Een veiligheidsplan zal gedragen moeten worden door iedereen in de organisatie. Medewerkers zijn vooral gericht op het werk waarvoor zij zijn aangenomen en veel minder op hun eigen veiligheid en die van anderen. Vanuit de RI&E worden de risico's in het bedrijf op een rij gezet en een plan gemaakt voor het oplossen of accepteren daarvan. De RI&E vormt de basis voor het arbobeleid dat gedragen moet worden door het management. Door SWB te implementeren kun je veilig de toekomst in.

Lees verder

Onderwijs

Leren en instrueren begint volgens ons in het onderwijs, op elk niveau. Jongeren dienen te worden voorbereid op hun stageplaats of werkomgeving, ook op het gebied van veiligheid. Alleen wat als iemand de reguliere veiligheidsopleiding (VCA) niet kan halen omdat deze te moeilijk of te talig zijn?

SWB vindt dat iedereen recht heeft op veiligheidskennis op zijn of haar niveau en wat nodig is.

Zelfregulerend

Elke kandidaat heeft zijn eigen traject om de overstap naar werk te maken. SWB richt zich niet alleen op kennis, maar vooral op veiligheidsbewustwording. Veiligheid hoort tussen je oren te zitten en onderdeel te zijn van je werk. In veel gevallen moet je voor veiligheid tijd vrijmaken, binnen veel bedrijven is dit zelfs een verplichting.

De methodiek van SWB is zelfregulerend, kandidaten kunnen op hun eigen niveau door het systeem wandelen, risicovolle aspecten komen boven water en examens zijn in eigen beheer af te nemen. Doordat het systeem trainingen aanbiedt op meerdere niveaus, kunnen we informatie leveren op het niveau van de kandidaat. Vooral door te DOEN, LEER je het meest! De combinatie van de onderdelen van SWB maakt het mogelijk om het daadwerkelijk geleerde toe te passen in de praktijk.

Veiligheid kent geen einde, je blijft er continu mee bezig. Daarom bieden we ook de mogelijkheid om je eigen interne trainer op te leiden. Deze persoon kan de vervolgtrainingen intern verzorgen.


Klanten aan het woord

Beaphar Raalte

"Beaphar is dan ook zeer te spreken over de SWB methode en blijft de komende jaren zich daar ook verder in ontwikkelen. Daarvoor ziet Beaphar SWB als de juiste partner om te blijven werken aan veiligheidsbewustzijn!"

Lees verder

Samen Werk Tilburg

"Het doel is om in 2016 ook de andere scholen van SWT te laten starten met de SWB methode. Uitwisseling van kennis, trainers en examinatoren staat hierbij centraal."

Lees verder

Praktijkschool Apeldoorn

"Deze factoren maken het mogelijk dat op Praktijkschool Apeldoorn het slagingspercentage voor tweedejaars leerlingen, op A niveau, vorig jaar op 97% lag. We gaan voor de 100%."

Lees verder

Start Werk & Blijf veilig onderscheidt zich in de markt

SWB heeft voor ogen om voor iedere branche een goede veiligheidsnormering op te zetten, die actief en enthousiast wordt gehanteerd, en uitgevoerd door de werknemers en werkgevers op het niveau dat voor hen relevant is.