Klachtenregeling

Start Werk & Blijf veilig (SWB) stelt alles in het werk om organisatie en cursisten een plezierige en effectieve leerervaring te bieden. Ondanks die inspanning kun je ontevreden zijn over onze dienstverlening.

Wat kun je doen?

1

Ben je niet tevreden over (een onderdeel van) een training of online module? Laat het ons zo snel mogelijk weten. We zijn een lerende organisatie en staan open voor verbeteringen!

• Telefoon: 0593-530404
• Mail:
• Adres: Kampsweg 4, 9418 PE Wijster

2

Ben je niet tevreden over de manier waarop we je klacht hebben opgepakt? Dan kun je contact opnemen met onze onafhankelijke klachtencommissie. Mail naar . De commissie bestaat uit 2 personen die zowel jouw als ons belang zullen afwegen en tot een rechtvaardig oordeel komen.

Uiteraard behandelt de klachtencommissie jouw klacht zorgvuldig en vertrouwelijk.

4

Na ontvangst van je klacht mailt de klachtencommissie, binnen 5 werkdagen, jou en ons een bevestiging van ontvangst.

5

De klachtencommissie vraagt aan jou en aan SWB wat er is gebeurd.

6

De klachtencommissie beoordeelt of je klacht gegrond is. Een financiële vergoeding kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat jouw training of online module heeft gekost.

7

De klachtencommissie doet uitspraak per brief/mail binnen 4 weken nadat jij je klacht bij hen hebt bekendgemaakt. Als de klachtencommissie langer nodig heeft, laat ze dat jou en ons weten. De gegevens over de klacht worden voor de duur van 5 jaar bewaard.

8

De uitspraak van de klachtencommissie is bindend voor SWB.

9

SWB zal jou per brief/mail op de hoogte brengen van de afhandeling van de klacht.