3e Landelijke vso-pro-(v)mbo conferentie

De oplossingen van SWB

3e Landelijke vso-pro-(v)mbo conferentie

Basis SWB

Het programma Basis SWB bevat voor deelnemers herkenbare en praktische onderwerpen. De onderwerpen sluiten aan bij de opleiding of het werk van de deelnemer. De leerlijnen voor Basis SWB zijn in nauwe samenwerking met scholen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en een aantal zorgbedrijven ontwikkeld. Er zijn 3 niveaus, zodat per persoon gekozen kan worden voor de juiste leerlijn. Basis SWB bestaat uit korte opdrachten die de deelnemers invullen. De opdrachten worden bewaard in hun portfolio. Heb je onderdelen afgerond dan ontvangt de deelnemer een SWB veiligheidsdiploma in de vorm van een certificaat.

Lees verder
3e Landelijke vso-pro-(v)mbo conferentie

Start veilig

Start veilig is een e-learningsprogramma en bestaat uit twee trainingen. Training 1 gaat over algemene veiligheidsonderwerpen en de wet- en regelgeving. Training 2 bestaat uit bewustwordingsvragen uit de dagelijkse praktijk. Als beide trainingen met succes zijn doorlopen volgt er een proefexamen. Na het proefexamen volgt er een advies over het niveau waarop kan worden geëxamineerd. Het examen kan dan worden aangevraagd. Na het behalen van het examen ontvangt de deelnemer een SWB Persoonspas en kan het digitale portfolio geactiveerd worden. Hiermee kan de deelnemer aantonen over welke veiligheidscompetenties hij beschikt.

Lees verder
3e Landelijke vso-pro-(v)mbo conferentie

Werk veilig

Op basis van de risico’s worden instructiekaarten gemaakt, de zogenaamde RIEsicokaarten. Deze kaarten zijn gebaseerd op risico’s die ontstaan uit verschillende situaties of machines in uw eigen praktijklokaal. Dit kan gaan over gedrag in het lokaal, de aanwezige risico’s van het werken met machines of de inrichting van het lokaal. Deze kaarten kun je digitaal bundelen en een RIEsicotoer van maken. Deze toer wordt toegewezen aan een leerling zodat hij of zij met de instructie aan de slag kan. Dit kan individueel of per klas. De docent legt in het SWB systeem digitaal vast wanneer de leerling instructie heeft gehad, of hij het snapt en of de leerling het ook doet.

Lees verder

Flyers

3e Landelijke vso-pro-(v)mbo conferentie

Algemeen

Bekijken
3e Landelijke vso-pro-(v)mbo conferentie

SWB vs VCA-B

Bekijken
3e Landelijke vso-pro-(v)mbo conferentie

Casussen

Bekijken