CNV: extra fte's nodig om Inspectie SZW op niveau te houden

“Alarmerende cijfers. De Kamer is echt aan zet om met de begrotingsbehandelingen zorg te dragen voor een forse capaciteitsuitbreiding bij de Inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie. Er blijken minimaal 160 extra fulltimers nodig om überhaupt in 2017 op hetzelfde niveau van 2015 uit te komen. Zo erkent nu ook de minister”, aldus CNV Voorzitter Maurice Limmen.

In het BNR Nieuwsradioprogramma 'De Ochtendspits' lichtte Limmen de problemen toe.

"Ik heb het dan nog niet over het terugdringen van de kaalslag van jarenlange bezuiniging op de inspectie, willen we in de toekomst echt werk kunnen maken van een fatsoenlijke arbeidsmarkt in Nederland." Dat constateert Limmen op basis van de antwoorden die minister Asscher vandaag zelf heeft gegeven op vragen van Kamerleden in aanloop naar de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2017, op 6, 7 en 8 december.

Daaruit blijkt dat als de Tweede Kamer niet ingrijpt in de capaciteit van de Inspectie, die de komende jaren sowieso met 60 fte terugloopt. En om in 2017 überhaupt hetzelfde werk te kunnen doen als in 2015 is er minimaal nog eens 100 fte aan extra inspecteurs en ondersteuning noodzakelijk bij de Inspectie SZW nodig om het steeds ingewikkelder werk van de Inspectie het hoofd te kunnen bieden.  

“Wij zien aan alle kanten dat - ondanks de economische groei - fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en een nette beloning onder druk blijven staan. Daarbij helpt het natuurlijk niet dat we ook weten dat de Inspectie maar 3,5  procent van de bedrijven in risico-sectoren controleert. Dat is eigenlijk al veel te weinig. Maar als zelfs dat niet meer mogelijk is dan krijgen malafide werkgevers dus helemaal vrij spel. Dat gaat ten koste van werknemers, maar zeker ook ten koste van bonafide werkgevers die dan worden weggeconcurreerd”, aldus Limmen in een reactie. “Het is de hoogste tijd dat de Kamer ingrijpt.”

Eerder dit jaar heeft het CNV ook al de noodklok geluid over de capaciteit van de Inspectie naar aanleiding van het Jaarverslag van de Inspectie over 2015. Daaruit bleek dat de Inspectie steeds minder aan inspectiewerkzaamheden toekwam omdat de onderzoeken van de Inspectie steeds arbeidsintensiever en juridisch ingewikkelder werden. Naar aanleiding van deze noodkreet heeft de Tweede Kamer toen een motie aangenomen om onderzoek te doen naar de capaciteit van de Inspectie SZW in hoeverre die nog toereikend is. Dat onderzoek wordt volgende week verwacht.

Limmen: “Het kan niet anders dat dat onderzoek gaat bevestigen dat er inderdaad fors meer capaciteit nodig is nu je deze antwoorden van de minister ziet. Het lijkt me dat het niet anders kan  dan dat de Tweede Kamer met voorstellen komt om geld vrij te maken voor een forse capaciteitsuitbreiding.”

Bron: CNV