De RIEsicokaarten van Werk Veilig

Met de RIEsicokaarten van Werk Veilig biedt SWB een methode om je kennis in de praktijk te brengen en onveilige situaties in kaart te brengen.

In 'Werk Veilig' wordt de lesstof in de praktijk gebracht. Het is een methode waarbij kandidaten de praktijksituatie controleren op veiligheid en zorgt ervoor dat 80% van de RI&E op de werkvloer gemaakt wordt. Juist door hier praktisch bezig te zijn, zal de bewustwording bevorderen. Zien kandidaten bijvoorbeeld dat de beschermkap niet gebruikt wordt, zullen ze denken aan de video uit 'Start Veilig' met betrekking tot dit onderwerp. In veel gevallen denken we veilig te werken, maar dit gebeurt vooral op de automatische piloot. Handelingen die 'even snel' gedaan moeten worden, worden onveilig uitgevoerd. Daarom stellen we nogmaals voorop dat je de tijd voor veilig werken moet nemen. Sta eens goed stil bij de consequenties...

De RIEsicokaarten van Werk Veilig

RIEsicokaart

RIEsicokaarten zijn veiligheidskaarten die worden gebruikt als instructiemiddel in die specifieke werksituatie op het niveau van de kandidaat. Iedereen kan ze maken ! De RIEsicokaarten sluiten aan bij de actuele RI&E en zijn daardoor een waardevolle aanvulling. In de database zijn reeds honderden kaarten aanwezig die u kunt gebruiken voor uw organisatie.

Ja dat wil ik!
De RIEsicokaarten van Werk Veilig

RIEsicotoer

De RIEsicotoer helpt bij het verbeteren van de veiligheidsbewustwording. Een toer bestaat uit een verzameling van RIEsicokaarten waarmee gecontroleerd wordt of er in de dagelijkse praktijk volgens de instructies wordt gewerkt. In het systeem geeft de kandidaat zelf aan of hij of zij instructie heeft gehad en of deze is begrepen. Een onmisbare tool voor veiligheidsinzicht.

Ja dat wil ik!
De RIEsicokaarten van Werk Veilig

MVB

Methodische Veiligheids Bewustwording (MVB) is een vast uniforme methode waarbij iedereen zichzelf en de organisatie een spiegel voorhouden om bewustwording met betrekking tot veiligheid te bevorderen. Zoek zelf de informatie op en denk samen na over mogelijke oplossingen of acceptatie.

Ja dat wil ik!

'Werk Veilig' is zelfregulerend

'Werk Veilig' is door SWB zo ontwikkeld, dat dit systeem zelfregulerend te gebruiken is in de organisatie. Trainers worden door ons opgeleid om binnen jouw eigen organisatie praktische kennis over te brengen op jouw leerlingen / medewerkers. Je gaat samen veiligheidsissues benoemen en oplossen of tot een acceptatie te komen. Hiervoor hebben wij diverse trainingen ontworpen.

Wil jij geleerde theorie in de praktijk brengen?

Leer dan jouw leerlingen / medewerkers dat veilig werken een kwestie van DOEN is