Netwerkbijeenkomst Amsterdam 2018

Samen werken aan ontschotten…… één gemeente, één plan en één uitvoerig

Donderdag 22 maart 2018 organiseert Edu Alert (SWB en Platform Doen In) in samenwerking met Cordaan een netwerkbijeenkomst in Amsterdam

Participatiewet uitvoering Gemeente Amsterdam

De invoering van de Participatiewet vraagt om investeringen in begeleiding en samenwerking met scholen, Leerwerktrajecten en het bedrijfsleven. De gemeente Amsterdam heeft gekozen voor een sluitende aanpak. Deze kwetsbare groep wordt in samenwerking met alle ketenpartners zo goed mogelijk van leren naar werk begeleid.

Scholen

Het VSO en Praktijkonderwijs heeft als wettelijke opdracht leerlingen zo optimaal voor te bereiden op “Wonen, Werken, Vrije Tijd en Goed Burgerschap”. Als we jongeren in een kwetsbare positie optimaal willen begeleiden van school naar arbeid is het van belang dat regionale partners optimaal met elkaar samenwerken. Die regionale partners zijn de 5 “O’s”:

 • Ouders
 • Onderwijs
 • Overheid
 • Ondersteunende Zorg
 • Ondernemer

Die samenwerking moet niet starten om 5 voor 12, als de leerling op het punt staat school te verlaten, maar vanaf half 11.

Toekomstig werk

Onze banen zien er straks anders uit dan tien jaar geleden. De participatiewet betekent ook wat voor uw organisatie als ketenpartner in het Amsterdamse. Om bij te blijven zal de  organisatie zich continu moeten aanpassen aan de nieuwe omstandigheden en zich daarnaast moeten blijven ontwikkelen. Dat kan alleen als ook de medewerkers meebewegen.

Ontwikkel je mensen en je organisatie groeit mee

Op het oog een simpele formule. Maar hoe en wanneer ontwikkel je leerlingen en medewerkers? Hoe zorg je voor een hoger leerrendement? En hoe krijg ik inzicht in leerresultaten ongeacht bij waar en bij wie de kandidaat leert of werkt?

Cordaan en Edu Alert werken samen

Aan het realiseren van een dergelijk doel en willen graag samen met u kijken op welke manier wie nog meer kan en wil aansluiten voor een optimale uitvoering ten gunste van elke deelnemer in de regio Amsterdam.

De volgende onderwerpen staan centraal

 • Hoe kan ICT ingezet worden om zo simpel en efficiënt mogelijk, zonder veel administratieve handelingen, onze doelen te bereiken?
 • Hoe realiseren we een warme overdracht tussen de ketenpartners vanuit eenzelfde structuur?
 • Hoe zorgen we ervoor dat alle leerlijnen aansluiten bij alle uitstroommogelijkheden?
 • Hoe kunnen we lesstof en leerlijnen delen, aanpassen en copyleft beschikbaar stellen?

Doel:      Alles op één adres

 • Nieuwe doelgroepenmodel VSO aansluiten bij trajectplanner Gemeente Amsterdam
 • Online inlog voor alle partijen in de ELO met daarin maatwerk voor ELKE deelnemer, docent, begeleider en Gemeente/UWV
 • Zelfregulerend; Train de Trainer

Programma donderdag 22 maart 2018

13.30 – 14.00 uur inloop
 
14.00 – 16.00 uur netwerkbijeenkomst

Welkom bij Cordaan Leerwerkbedrijf

Doel netwerkbijeenkomst voorzitter

Gastspreker LECSO vanuit VSO-scholen Nederland
Het VSO (usp Arbeid) heeft als wettelijke opdracht leerlingen zo optimaal voor te bereiden op “Wonen, Werken, Vrije Tijd en Goed Burgerschap”.
Als we jongeren in een kwetsbare positie optimaal willen begeleiden van school (VSO) naar arbeid (én wonen én vrije tijd én goed burgerschap) is het van belang dat regionale partners optimaal met elkaar samenwerken.
Die regionale partners zijn de 5 “O’s”: Ouders, Onderwijs, Overheid, Ondersteunende Zorg en Ondernemer.
Die samenwerking moet niet starten om 5 voor 12, als de leerling op het punt  staat het VSO te verlaten, maar vanaf half 11.

Gastspreker Cordaan Leerwerkbedrijf
Mensen met een arbeidsbeperking zijn niet beperkt in werklust en enthousiasme. Integendeel. Ze willen zich - net als ieder ander mens - nuttig maken, en daar ondersteunen we graag bij. Binnen het Leerwerkbedrijf ziet dit er niet alleen uit als werk, het is ook echt werk. In meer dan 70 Amsterdamse bedrijven waarmee we samenwerken. En als dat (nog) een stap te ver is bieden we leerwerktrajecten in onze eigen ambachtelijke werkplaatsen verspreid door de stad of binnen de gespecialiseerde dagbesteding.
Het Leerwerkbedrijf is een netwerkorganisatie waarin verschillende instellingen samenwerken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen en te helpen met werk. Cordaan neemt daarbij het voortouw, vanuit de ruime ervaring die het heeft met werk en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking.
Doel van het Leerwerkbedrijf (LWB) is om een brede groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, als gevolg van een verstandelijke of psychische beperking, zo normaal mogelijk mee te laten doen aan de maatschappij. Iets betekenen voor een ander, erkenning krijgen en het gevoel van waarde te zijn vergroot het gevoel van eigenwaarde. We bieden hen een traject dat gericht is op maximale participatie op de arbeidsmarkt. In het Leerwerkbedrijf wordt op een methodische wijze gewerkt aan het vergroten van vakvaardigheden, werknemersvaardigheden en veiligheidsbewustzijn. Op deze manier wordt de kans op een (waar mogelijk) betaalde baan vergroot. 
Deze in-, door- en uitstroom van deelnemers van WMO naar participatie geven we vorm door middel van leerlijnen.

Mini netwerkpauze

Gastspreker ChainWorks
Voorwaarden om mensen waarde toe te laten voegen en te leren. Wat werkt en waarom? Functiecreatie of Inclusive jobengineering is een techniek om binnen organisaties werkzaamheden zodanig te organiseren dat ze geschikt zijn voor mensen met beperkingen. Hoe zien de eerste werkdagen eruit als iemand aan het werk gaat, hoe is de werkvloer voorbereid, het draagvlak gecreëerd en hoe kan de begeleider goed aansluiten bij de nieuwe medewerker of stageloper.

Gastspreker Edu Alert / DOEN IN en Start, Werk & Blijf veilig
Binnen het Amsterdamse wordt regelmatig geïnformeerd naar de mogelijkheden van een online platform waarin inzicht en overzicht voor iedereen tot zijn recht komt. Het platform DOEN IN voorziet daarin en wil u graag inzicht geven in de mogelijkheden. Online ‘copyleft’ leerlijnen en content beschikbaar voor Vakvaardigheden, AVO, Werknemersvaardigheden en Veilig werken.

Matchmoment met stichting ION; wie willen participeren?
Onze wereld is digitaal. ION helpt scholen/bedrijven bij het vinden van hun digitale weg. Samen leren we hoe we technologie slim, handig en verstandig kunnen gebruiken nu en in de toekomst. Op naar overzicht en inzicht. In alle fases kunnen we kritische blikken en frisse ideeën goed gebruiken! Samen werken binnen een platform Amsterdam?

Concreet vervolg en planning

Afsluiting/conclusie voorzitter

16.00 – 17.00 Na borrelen

Locatie Netwerkbijeenkomst bij Cordaan

Route
Met rug naar Waterlooplein/Muziektheater/Stopera, de weg oversteken en langs het water (de Amstel) de witte ophaalbrug over. Het eerste gebouw op de hoek is museum De Hermitage Amsterdam. Loop langs het water en ga na de Hermitage op de volgende gracht linksaf (is Nieuwe Keizersgracht).
Het volgende gebouw links, na het smeedijzeren hek, is de Van Limmikhof (met de 2 bamboe potten naast de voordeur).

Ga naar Google Maps

Parkeren
Er is geen parkeergelegenheid op het terrein. U kunt beperkt betaald parkeren in de omgeving. In de directe nabijheid zijn twee parkeergarages.

 1. Parkeergarage Muziektheater/Stadhuis, Waterlooplein (kortste afstand).
 2. Parkeergarage Markenhoven, Valkenburgerstraat 238.

De Van Limmikhof is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer:

Tram
Lijn 9 (vanaf Centraal Station), halte Waterlooplein
Lijn 14 (vanaf de Dam (t.o. Hoofdingang De Nieuwe Kerk), halte Waterlooplein
(10 min per tram, 5 min lopen)

Metro
Vanaf CS: alle metrolijnen (51, 53, 54), 2de halte is Waterlooplein

Opties

 1. Zie Route
 2. Op metroperron uitgang Nieuwe Herengracht / Hortusplantsoen nemen (deze is tot februari 2012 afgesloten i.v.m. onderhoudswerkzaamheden aan de metro, dus neem de uitgang Waterlooplein / Blauwbrug).

Fiets
Als u met de fiets komt, is de Van Limmikhof ook bereikbaar via de kant vanaf het Waterlooplein of vanaf de Weesperstraat, zie het routekaartje. Er is geen fietsenstalling aan de gracht of tegen het gebouw. Een stukje verderop bij de Hermitage zijn aan de Amstel nietjes geplaatst.

Uitleg poster: volg de pijlen van boven naar beneden. Nieuwsgierig? Nadere uitleg tijdens de bijeenkomst!

Luuk Oosting Netwerkbijeenkomst Amsterdam 2018