Referentie van STRAS

Stichting STRAS is een (kleine) welzijnsorganisatie die zich inzet om de participatie van mensen met een (licht-) verstandelijke beperking in de samenleving te bevorderen. We doen dat door trainingen te verzorgen waarbij zelfredzaamheid (als buur, als collega, als stemmer, als gedetineerde, als probleemjongere, als deelnemer aan de samenleving enz.) centraal staat. Onderdelen van die aanpak zijn de ontwikkeling van lesmaterialen, train-de-trainer-programmering, zodat welzijns- en zorginstellingen na een introductie onzerzijds de trainingen ook zelf kunnen verzorgen.

Van oudsher is Rotterdam onze plaats van vestiging en onderhouden wij nauwe banden met instellingen als de Accent Avond- en Praktijkscholen, de Stichting Pameijer en de scholen voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs.