Samenwerking tussen SSVV / VCA en SWB

De uitdaging

In 2012 hebben SWB VCA een convenant getekend om een samenwerking op te zetten. Lees hier meer over de samenwerking tussen SSVV / VCA en SWB.

Veiligheidsonderwijs is deel van deze maatschappij door de duidelijke wetgeving volgens de Arbowet artikel 8: Iedereen moet aantoonbare instructie krijgen op zijn niveau en wat deze nodig heeft in die specifieke werk of leersituatie.

Daarom zou iedereen dezelfde kansen moeten krijgen zodat zij gelijkwaardig en met eigen accenten de instap in een veilige werkomgeving en maatschappij kunnen maken. Iedereen, ongeacht zijn of haar beperkingen of achtergrond, zou via een gedegen veiligheidsopleiding  de kans moeten krijgen zijn eigen talenten te ontwikkelen om zich nadien dienstig te kunnen maken in de maatschappij.

Hoe zit het nu ?

Het veiligheidsonderwijssysteem in Nederland slaagt er niet de huidige ongelijkheid op te heffen. De scholen, zorginstellingen en de SW-leer- en werkbedrijven hebben het doel leerlingen/cliënten/medewerkers zover mogelijk te brengen dat ze allemaal gewapend zijn om op basis van hun eigen competenties mondig en constructief deel te kunnen nemen aan een veilige interne of toekomstige externe werkomgeving. Volwaardig kunnen werken en leven in deze maatschappij is als het ware de maatschappelijke startbekwaamheid van elke opleiding en dus ook van veiligheid.

De praktijk is echter anders. Opdrachtgevers vragen te pas en te onpas VCA. De kansen op de arbeidsmarkt zijn niet voor iedereen gelijk. Niet iedereen kan VCA halen of heeft dit nodig. Toch is de arbeidsmarkt op deze manier in gericht. Vooral kennistoetsen en weinig (of geen) praktijktoetsen.

De oplossing

Door veiligheidsinstructie op maat aan te bieden kan iedereen beschikken over instructie op zijn of haar eigen niveau en wat men nodig is. De markt is echter onvoldoende geinformeerd over de wijze waarop door middel van de RI&E geinventariseerde risico's kunnen worden opgelost. Door samen met SSVV dit te communiceren zouden de kansen op veilig werken voor iedereen die VCA niet kan halen, een stuk verhoogd worden.

Start Werk Blijf veilig

Met de SWB methode 'Start Veilig' en 'Werk Veilig' worden bovengenoemde uitdagingen opgelost. Daadwerkelijk aantoonbare instructie geven over alle restrisico’s die vervolgens  door een ‘Werk Veilig’ assessor in de praktijksituatie afgetoetst worden. Iedereen werkt volgens instructie en de Arbowet.

 

Lees verder

Tijdlijn

In de tijdlijn hieronder, kun je zien welke stappen SSVV/VCA en SWB hebben genomen om tot een samenwerking te komen.

Heb je na lezen van onderstaande nog vragen/opmerkingen, kun ons hierover mailen.

Enquête problematiek behalen VCA certificaat basis

December 2017 VCA

SWB heeft een enquête verspreidt om inzicht te krijgen in de problematiek rondom het niet kunnen behalen van het VCA certificaat basis.

Heb jij deze niet ontvangen en wil je graag wel je mening geven?

Ga naar de enquête

Gezamenlijke communicatie

December 2016 VCA

SWB is al een aantal jaren in overleg met SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) om te komen tot een gezamenlijke communicatie richting de markt. Voor velen is het onduidelijk hoe het nu precies in Nederland is geregeld op het gebied van veiligheid. SWB krijgt vaak de vraag of het VCA certificaat wettelijk verplicht is. Daarnaast willen klanten graag weten of medewerkers met een SWB-persoonpas in een risicovolle omgeving mogen werken aangezien VCA vaak geëist wordt door de opdrachtgevers. Binnenkort hopen wij gezamenlijk met de directie van SSVV een stuk te presenteren waarin deze vragen beantwoord worden.

Enquête

Januari 2016 VCA

Uit een gehouden  enquête onder ongeveer 50 Praktijkscholen in Nederland is gebleken dat de leerlingen vaak de VCA opleiding te talig vinden. Verder is gebleken dat ongeveer 70% van de kandidaten in niet staat is om het VCA certificaat te behalen. Dit geeft problemen zodra de leerling gaat stagelopen en het VCA certificaat wordt vereist. Indien de leerling beschikt over een SW-persoonspas voldoet hij aan de Arbowet, hij heeft immers aantoonbare instructie gehad op zijn of haar niveau en wat de kandidaat nodig is. De communicatie hierover verloopt richting het stagebedrijf of de werkgever moeilijk. Daarom heeft SWB een flyer ontwikkeld waarop de meeste vragen een antwoord wordt gegeven. Deze flyer kan dan besproken worden met het bedrijf. Komt u er dan nog niet uit, bel SWB en wij maken graag een afspraak met het stagebedrijf of werkgever om alles toe te lichten. !

Hoe uitvoering van convenant

November 2012 VCA

Na het succesvol uitwerken van het nieuwe veiligheidszorgsysteem zal de SSVV dit nieuwe zorgsysteem aanbevelen bij die sectoren en bedrijven (onder andere binnen het onderwijs en de Sociale Werkvoorziening) waarvoor VCA niet bedoeld is. De samenwerking tussen SSVV en SWB bevordert tevens dat opdrachtgevers die laagrisicovolle werkzaamheden uitbesteden een gedegen en betrouwbaar alternatief geboden wordt. Beide organisaties willen bevorderen dat de doelgroepen van SWB grotere kansen krijgen op de arbeidsmarkt daar waar de VCA eis een onnodige, drempelverhogende factor is.

Lees volledige artikel

SWB: Een alternatief als VCA niet past

December 2012 VCA

Start, Werk & Blijf veilig heeft een veiligheidszorgsysteem ontwikkelt voor organisaties waarvoor VCA niet is bedoeld. Organisaties die medewerkers inzetten bij ‘laag risicovolle’ werkzaamheden. Zij worden op maat en naar vermogen, begeleid bij het behalen van het ‘Start Veilig’ certificaat waardoor zij niet meer het VCA certificaat hoeven te behalen.

Indien mogelijk, kan dit traject een mogelijke opstap zijn naar een VCA-certificaat, maar alleen als iemand dat zelf wil en niet omdat het te onpas wordt geëist.

Lees verder

Ondertekening convenant SSVV/VCA met SWB

September 2012 VCA

Na vele gesprekken hebben SSVV en SWB een convenant getekend om tot een samenwerking te komen.

De heren bezegelen de samenwerking met een handdruk.

Van links naar rechts:

 • dhr. Hillen (algemeen directeur SSVV)
 • dhr. Jeen (voorzitter Centraal College van Deskundigen)
 • dhr. Oosting (algemeen directeur SWB)
 • dhr. Podt (beoogd lid Raad van Toezicht Stichting Certificering SWB i.o.)

De 10 meest gestelde vragen aan VCA

 1. Voor welke activiteiten/bedrijven is VCA bedoeld?
 2. Is VCA een wettelijke regeling?
 3. Kan mijn opdrachtgever VCA-certificatie eisen?
 4. Een certificatie-instelling heeft mij per brief laten weten dat mijn bedrijf voldoet aan de VCA-eisen. Is dat geldig als certificering?
 5. Is VCA echt noodzakelijk voor ons om veilig te kunnen werken?
 6. Wanneer is er sprake van gelijkwaardigheid aan VCA?
 7. Kan een zzp’er (zelfstandige zonder personeel) VCA gecertificeerd worden?
 8. Mijn opdrachtgever is niet VCA-gecertificeerd, maar eist dat wel van mij als aannemer. Kan dat?
 9. Hoe internationaal is VCA?
 10. Waar kan ik de opleiding Middelbare of Hogere Veiligheidskunde volgen?