Samenwerking tussen SSVV / VCA en SWB

Basis VCA

Goed kunnen lezen is erg belangrijk om veilig te kunnen werken. Anderstaligen en laaggeletterden hebben dan ook vaak moeite om hun Basis VCA certificaat te halen terwijl de werkgever of branche dit verplicht stelt. SWB en VCA zijn al vele jaren in gesprek om tot een gezamenlijke visie en oplossing te komen zodat deze groep wel veilig kan werken.

De samenwerking

Door veiligheidsinstructie op maat aan te bieden kan iedereen beschikken over instructie op zijn of haar eigen niveau en wat men nodig is. De markt is echter onvoldoende geïnformeerd over de wijze waarop de (door middel van de RI&E) geïnventariseerde risico's kunnen worden opgelost. Door samen met VCA dit te communiceren worden de kansen op veilig werken voor iedereen die Basis VCA niet kan halen, een stuk groter.

In oktober 2018 heeft VCA Actueel tips gegeven voor begeleiders van mensen die moeite hebben met B-VCA. Hierin wordt Start Werk & Blijf veilig als alternatief genoemd.