SWB Een alternatief als VCA niet past

Start, Werk & Blijf veilig heeft een veiligheidszorgsysteem ontwikkelt voor organisaties waarvoor VCA niet is bedoeld. Organisaties die medewerkers inzetten bij ‘laag risicovolle’ werkzaamheden. Zij worden op maat en naar vermogen, begeleid bij het behalen van het ‘Start Veilig’ certificaat waardoor zij niet meer het VCA certificaat hoeven te behalen.

Indien mogelijk, kan dit traject een mogelijke opstap zijn naar een VCA-certificaat, maar alleen als iemand dat zelf wil en niet omdat het te onpas wordt geëist.

<