Trainersopleiding Start veilig gevalideerd door Registerleraar.nl

Wat is Registerleraar.nl?

Registerleraar.nl is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. Het is een middel voor leraren om hun bevoegdheid en bekwaamheid aan te tonen. Bevoegd wil zeggen dat de leraar de juiste diploma’s heeft. Bekwaam voor de klas staan, betekent dat een leraar continu aan zijn/haar didactische vaardigheden werkt en op de hoogte blijft van de actuele inhoudelijke ontwikkelingen in zijn vak. Leerlingen, ouders, collega’s en schoolleiding kunnen vertrouwen op de professionaliteit van de leraar.

Registerleraar.nl is in ontwikkeling

Het Registerleraar is nog in ontwikkeling en het heeft dus nog niet zijn definitieve vorm gekregen. Toch zijn leraren verplicht om zich vanaf augustus 2017 te registreren. Het wordt je niet heel moeilijk gemaakt, want professionele ontwikkeling wordt in vele vormen geaccepteerd: van een masteropleiding tot meedoen aan een conferentie, van intervisie tot teamtraining, van het lezen van vakliteratuur tot een workshop.

Verschillende activiteiten in het kader van professionele ontwikkeling

Registerleraar.nl onderscheidt zeven typen activiteiten in het kader van de professionele ontwikkeling van de leraar:

 1. Opleiding
 2. Cursus
 3. Studiedag
 4. Conferentie
 5. Overige activiteiten binnen de school
 6. Overige activiteiten buiten de school
 7. Professionele zelfstudie

Aan welke eisen moet SWB als aanbieder van professionaliseringsactiviteiten op registerleraar.nl voldoen?

Aanbieders van nascholing kunnen zich aanmelden bij Registerleraar.nl met hun nascholingsaanbod. Zij kunnen nascholingsaanbod van meer dan 3 uur ter validering gratis aanbieden mits het aan bepaalde eisen voldoet:

 • SWB staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel
 • SWB biedt professionaliseringsactiviteiten aan die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen (na)scholingsaanbod
 • SWB zet hiertoe op tenminste op hbo-niveau gekwalificeerd personeel in
 • SWB hanteert procedures ten aanzien van de ontwikkeling en het onderhoud van het aanbod aan scholings- en professionaliseringsactiviteiten, waaruit blijkt dat er een goede afstemming is op de praktijk
 • SWB kent een proces van kwaliteitsbewaking en evaluatie ten aanzien van de uitvoerenden en activiteiten
 • SWB heeft een klachtenprocedure

Waarom is het van belang dat SWB gevalideerd is door Registerleraar.nl?

De Trainersopleidingen 'Start veilig' en 'Werk veilig' van SWB zijn gevalideerd. 'Start veilig' met 13 RU (RegisterUren) en 'Werk veilig' met 16 RU.

Hiermee hebben wij u een registerlogo met het unieke nummer van de activiteit ontvangen. Na afloop van de activiteit ontvangen onze SWB Trainers een certificaat met dit registerlogo erop. De leraren loggen in bij hun registerdossier en kunnen de activiteit toevoegen aan hun registerdossier / portfolio.

Een Registerleraar laat hiermee zien dat hij/zij bevoegd en bekwaam is en zijn/haar professionele ontwikkeling op peil houdt.

Dit portfolio wordt gebruikt voor de vierjaarlijkse herregistratie. Bij herregistratie wordt beoordeeld of de leraar in vier jaar tijd tenminste 160 RU aan professionalisering heeft gevolgd.

Trainersopleiding Start veilig gevalideerd door Registerleraar.nl